>> přepnout do české verze
Česky
main news members courses projects publications equipment download links admin
Search | Tree | Home | Courses | SVPD - Fotogrammetrie a DPZ

SVPD - Fotogrammetrie a DPZ
Last modified: 2017-05-02 12:18:49

Kód předmětu: 155SVPD
Počet kreditů: 4+2
Zakončení: z, zk
Obor: MGR - Inženýrství životního prostředí
Semestr: letní (2)
Typ předmětu: povinný

Cíl

Ve této části semestru Vás čeká - úvod do oborů fotogrammetrie a dálkový průzkum země (DPZ). Možnosti využití těchto oborů a jejich výsledků v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

Obsah předmětu

a) Kartografie + GIS + katastr (první polovina semestru)
b) Fotogrammetrie + Dálkový průzkum Země (druhá polovina semestru)

!! Aktuálně !!

6.4. 2017 - provedena základní aktualizace stránek. [JH]


*** FOTOGRAMMETRIE ***

Přednášky

- přednášející - Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
- OBSAH přednášek

Praktická cvičení

- cvičení vede - Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
- ZADÁNÍ úloh

Organizace + TEST

- harmonogram FTG+DPZ .. [17.04.07]
- tematické okruhy k testu FTG - viz definice cílů předmětu
- pokyny a další informace k testu z FTG a DPZ najdete zde .. [17.05.02]

Literatura

Hodač J.: Pozemní fotogrammetrie, skriptum, UJEP 2011 ... obsah skript
Pavelka K.: Fotogrammetrie 2, skriptum, ČVUT 2011
Pavelka K.: Fotogrammetrie 1, skriptum, ČVUT 2009
Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skriptum, ČVUT 2003 ... obsah skript
Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skriptum, ČVUT 2003 ... obsah skript
kolektiv autorů: Fotogrammetrie 1, 2 - praktická cvičení, skriptum, ČVUT 2007 ... obsah skript

Poznámka: novější vydání skript jsou upravena jen místy, celkový obsah se příliš nemění.

*** DPZ ***

Přednášky

- přednášející - Karel Pavelka, Prof.
- OBSAH přednášek .. [17.04.10]

Praktická cvičení

- cvičení vedou - Ing. Vitalii Kostin + Ing. Miroslav Těhle (doktorandi laboratoře DPZ - K155)
- ZADÁNÍ úloh .. [17.04.07]Print current page
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2