>> přepnout do české verze
Česky
main news members courses projects publications equipment download links admin
Search | Tree | Home | Courses | Výuka v terénu z fotogrammetrie

Výuka v terénu z fotogrammetrie
Last modified: 2013-05-24 13:00:20

Výuka začíná v pondělí 6. května v 8:00 v B012/B011 (pokud nebylo dohodnuto jinak s garantem příslušné úlohy)

Organizace + hodnocení

Výuka v terénu z FTG1 a FTG2 bude probíhat v termínu 6. května - 17. května 2013.

=> HODNOCENÍ - VÝSLEDKY - ZÁPOČTY .. zde [13.05.24]
=> podrobné informace k výuce v terénu .. zde [13.04.16]
=> harmonogram výuky v terénu - LS 2013 .. zde [13.04.16]


Úlohy

Každá skupina zpracuje úlohy ze čtyř oblastí aplikace pozemní fotogrammetrie:

SKÁLA Průseková fotogrammetrie - digitální model terénu [zadání] Prof. Karel Pavelka
Vyhodnocení – sw Photomodeler + Atlas
FASÁDA Stereofotogrammetrie - fasáda stavebního objektu [zadání + hodnocení] Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
Vyhodnocení – sw VSD + CAD
LASER Laserové skenování + 3D tisk [zadání] bude upřesněno
DEFORMACE Metoda časové základny [zadání] bude upřesněno
Vyhodnocení – sw VSD + Excel

Obsah jednotlivých úloh a požadavky na odevzdání Vám upřesní jejich vedoucí.

Dokumenty - společné

Bezpečnost práce - pravidla platná pro výuku v terénu [pdf]
Převzetí pomůcek a přístrojů - protokol o převzetí vybavení pro výuku v terénu [pdf]


Zdroje dalších informací

skripta - Kolektiv autorů: Fotogrammetrie 1,2 - praktická cvičení; ČVUT 2007
WWW - Internetové stránky laboratoře fotogrammetrie

Výuka v terénu z fotogrammetrie 2007


Print current page
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2