>> switch to english version
English
úvod novinky zaměstnanci výuka projekty publikace vybavení stáhněte si odkazy administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Fotogrammetrické komory | Pozemní

Pozemní
Poslední modifikace: 2004-10-20 11:43:05
Základním prvkem všech fotogrammetrických vyhodnocovacích prací je měřický snímek objektu, jehož prostorová poloha, rozměry, nebo jejich změna, má být fotogrammetrickou metodou určena. Na geometrické i fotografické parametry měřických snímlů jsou kladeny vysoké nároky, neboť na nich do značné míry závisí přesnost vyhodnocení a dokonalost výsledného díla - mapy nebo plánu. Proto jsou kladeny také značné nároky na fotografické přístroje, kterými se měřické snímky pořizují tj. na měřické komory, které byly dříve nazýváné též fototeodolity. V původním názvu je zachycen princip starších typů, kdy celý přístroj tvořila kombinace fotografické komory a klasického teodolitu. Postupným vývojem se u nejnovějších typů redukoval teodolit pouze na orientační dalekohled.

Rozdělení měřických komor

Měřické komory jsou takové komory, u kterých známe přesně prvky vnitřní orientace. Tyto komory lze rozdělit podle konstrukce a použití na: Fotogrammetrická komora

Hlavní součásti klasické fotogrammetrické komory jsou:


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2
izmir escort Bursa escort Konyaaltı escort İzmir escort