>> switch to english version
English
úvod
Hledání | Strom | Hlavní strana | Fotogrammetrické komory | Pozemní | Speciální komory | Balistické komory

Balistické komory
Poslední modifikace: 2004-10-11 12:20:53
Balistické komory se využívají pro účely astrometrie, pro sledování dráhy umělých družic Země, při určování drah střel, raket i letadel při startu. Jsou u nich kladeny extrémně vysoké nároky na optickou kvalitu zobrazení a musí být spojeny se zařízením na přesné určení času v době expozice. Objektivy musí vykazovat velmi malou distorzi (zpravidla do +/-3?m) a velkou rozlišovací schopnost. Protože se fotografuje většinou za ztížených světelných podmínek, mají mít velkou světelnost, ale postačí poměrně malý obrazový úhel. Na druhou stranu konstanta komory musí být značná (od 40cm až do cca 10m). Proto se někdy nepoužívají jen objektivy čočkové, ale i čočkozrcadlové. Protože se fotografují objekty v pohybu, jsou zvlášť vysoké nároky kladeny na určení času, kdy se zahajuje a ukončuje osvit a také délka expoziční doby musí být přesně známa a skutečně dodržena. Pro sledování družic a pro astrometrická měření bývají montována na speciálních nosičích, jež se automaticky natáčejí s časem a sledují předepsanou dráhu (paralaktická montáž). Vyráběly se převážně jen ve velmi malých sériích pro vědecké ústavy a specializovaná pracoviště zejména v éře prvních letů umělých kosmických těles, kdy bylo třeba určovat dráhové elementy družic a nebyly jiné metody. Využívány byly komory BMK (Opton) BC-4 (Wild) a SBG (Zeiss Jena). V současné době existuje řada pracovišť, která se touto prací zabývá z vědeckých i vojenských důvodů; používá ale vyspělou technologii a vysoce citlivé digitální komory.


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2