>> switch to english version
English
úvod
Hledání | Strom | Hlavní strana | Fotogrammetrické komory | Pozemní | Réseau komory

Réseau komory
Poslední modifikace: 2004-10-11 12:24:31
Termínem réseau komory rozumíme kvalitní původně neměřické komory, které mají před rovinou filmu umístěnou skleněnou planparalelní destičku s referenční mřížkou a u kterých jsou známy prvky vnitřní orientace a distorze objektivu. Mřížka je tvořena přesnou pravoúhlou sítí křížků, vzdálených od sebe o konstantní rozměr. Definuje se jimi souřadnicový systém pro měření snímkových souřadnic a dále deformace filmového materiálu. Poloha křížků je známa s vysokou přesností. Při expozici se přenášejí na film a po vyvolání jsou viditelné na snímku. Jejich proměřením se určí deformace snímku, která vznikla během expozice a zpracování snímku (nerovnost filmu, srážka fotografického papíru a negativu, zkreslení při zvětšování). Tyto deformace jsou dále při vyhodnocování automaticky odstraňovány. Komory jsou při výrobě kalibrovány, určují se jejich parametry, ohnisková vzdálenost objektivu a zkreslení. Takto určené prvky vnitřní orientace se zavádějí do vyhodnocení.

Svou podobou s běžnými fotografickými komorami a velikostí radiální distorze (i přes 200?m u kraje snímku) nejsou někdy jsou nazývány jako semiměřické, obecně podle definice měřické komory je ale vhodné je řadit mezi komory měřické, neboť u nich známe prvky vnitřní orientace a průběh radiální distorze.

Réseau komory přišly na trh s rozvojem osobních počítačů, bez nichž by tato technologie nebyla příliš využitelná. Réseau komory jsou (u běžných typů) přetvořeny z kvalitních poloprofesionálních nebo profesionálních fotografických komor. Nutno je dodat vlastní réseau destičku, krokovat přeostřování objektivu, proměřit jeho distorzi a celkově kalibrovat komoru. Výrobců je hned několik, celé systémy včetně nezbytného software nabízejí firmy Leica (R5 ELCOVISION), Phidias (NIKON F-601M) nebo RolleiMetric, který patří mezi nejznámější systém, který je běžný i v naší republice (nahradil u dopravní policie např. zastaralé dvojité komory SMK). Firma RolleiMetric nabízí celý sortiment komor pro blízkou fotogrammetrii jak na bázi klasických filmových komor, tak i komory digitální . Při fotografování na film se používá běžně pro lepší identifikaci film barevný, který ale přináší i vyšší náklady při zpracování (pouze specializované laboratoře). Kinofilmové materiály se dají zpracovávat levně a efektivně v běžných minilabech.


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2