>> switch to english version
English
úvod
Hledání | Strom | Hlavní strana | Vyhodnocovací zařízení | Komparátory | Stereokomparátory | PK-1

PK-1
Poslední modifikace: 2004-10-20 16:27:02
PK-1 Precizní stereokomparátor firmy Zeiss (Opton) je založen na principu Abbeho komparátoru, který bývá použit zejména u monokomparátorů a dosahuje maximální možné přesnosti +/-1mm. Přesnost komparátoru není dána přesností vedení, ale přesností skleněných měřítek. Na základní desce jsou vždy dvě pravoúhle uložená skleněná měřítka, snímky jsou na paralelně se pohybujících nosičích, měřická značka je pevná, pohybují se snímky, jejichž posun je odečítán pomocí lineárních snímačů impulzů.


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2