>> switch to english version
English
úvod
Hledání | Strom | Hlavní strana | Vyhodnocovací zařízení | Komparátory | Stereokomparátory | Technocart

Technocart
Poslední modifikace: 2004-10-21 10:42:32
Technocart Technocart je analogový stereofotogrammetrický vyhodnocovací přístroj pracující na principu mechanické projekce, opět využívá pravítek. Výrobcem přístroje byla v 70. a 80. letech firma Zeiss Jena. Konstrukčně tento typ navazuje na starší stereoautograf 1318 téhož výrobce, neboť i zde je užito pro rekonstrukci paprskových svazků pravítek ve dvou oddělených rovinách.

Díky dalšímu technickému vývoji a konstrukčním úpravám byly rozšířeny možnosti použití. Především se mohou vyhodnocovat snímky pořízené různými typy komor. Do přístroje se dají založit snímky, které mají jiný formát, než standardní 13 x 18 cm, mohou to být jak negativy tak diapozitivy na skleněných podložkách, ale i na filmu nebo i na papíře. Zpracovávat lze snímky pořízené komorami s normálním i širokoúhlým objektivem. Tak jako u předchozího stereoautografu lze vyhodnocovat jak normální, tak stočené případy pozemní stereofotogrammetrie. Osy záběru musí být rovnoběžné, opravit lze pouze malou konvergenci nebo divergenci způsobenou převážně nepřesnou orientací osy záběru.

Konstrukce technokartu dovoluje vyhodnocovat snímky s vodorovnou osou záběru, ovšem jako zvláštní příslušenství byl dodáván tzv. analogový počítač sklonů, který po připojení k přístroji umožňuje vyhodnocovat i snímky se skloněnými osami záběru. Výsledky vyhodnocení lze obdržet v grafické nebo číselné formě. Pro grafický výstup sloužil kreslicí stůl, pro číselné vyhodnocení se používá registrátor modelových souřadnic na principu selsynů a rotačních snímačů, jehož výstup lze provést na běžné PC.


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2