>> switch to english version
English
úvod administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | SVPD - Fotogrammetrie a DPZ | | Program a zadání praktických cvičení | Úloha č. 1

Úloha č. 1
Poslední modifikace: 2010-03-01 12:34:31
Název úlohy:

Jednosnímková fotogrammetrie – digitální překreslení leteckého snímku

Cíl:

Seznámit se s technologií tvorby fotomapy digitálním způsobem v aplikaci letecké fotogrammetrie.

Rozsah:

3 hodiny

Zadání:

  • Seznamte se s postupem přípravy dat a technologií digitálního překreslení měřických snímků.
  • Digitálně překreslete měřické snímky. Za vlícovací podklad použijte vlícovací body. Souřadnice vlicovacích bodů odečtěte z mapové služby geoportal.cuzk.cz Velikost pixelu výstupního rastru nastavte na hodnotu 0,6 m. Překreslení a všechny následné operace se snímky proveďte v systému TopoL.
  • Proveďte maskování transformovaného snímku na mapový list Litovel 4 - 5.
  • Vytvořte částečné vektorové vyhodnocení trans. snímku
Aktuální poznámky ke zpracování úlohy najdete:
- data + zadání domácího úkolu. [10.02.16]
- postup zpracování. [10.02.25]


Odevzdávaná data:

1. vyplněný formulář s údaji o transformaci snímku
2. vektorové vyhodnocení

Materiály:

Návod - zpracování úlohy v systému TopoL.
Teorie - zpracování projektu Tvorba fotoplánu - ke stažení ve formátu PDF.


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2