>> switch to english version
English
úvod administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | Fotogrammetrie 2 | Úloha č. 3 - Tvorba DMT

Úloha č. 3 - Tvorba DMT
Poslední modifikace: 2005-03-07 10:40:58
Cíl

Seznámit se s technologií sběru dat pro tvorbu DMT metodami analogové fotogrammetrie, vytvořit z těchto dat DMT.

Rozsah

4 hodiny sběr dat + 2 hodiny výpočet.Podle předvedeného postupu sejměte na analogových vyhodnocovacích strojích s registrací v zadaném území dostatečný počet bodů DMT v pravidelné síti + významné body výškopisu. Ze sejmutých dat vytvořte ve vhodném software DMT ve formě vrstevnic.

Organizace práce

Úlohu zpracovávají 2 členné skupiny, které odevzdávají jednu technickou zprávu.

Postup prací

 • seznámení se s analogovými vyhodnocovacími stroji - Stereometrograph, Topocart Zeiss Jena, NDR
 • sběr bodů pro tvorbu DMT a registrace modelových souřadnic v programech IEPC a CNT4
  • min. 4 vlícovací body VB
  • cca 150 podrobných bodů PB + vyhotovení podrobného náčrtu bodů body a čáry terénní kostry
 • převod binárních dat na textová pouze u dat registrovaných v programu IEPC , provádí se v aplikaci IEPC-show
 • výpočet prostorové transformace
  • vytvořit textový soubor obsahující geodetické souřadnice vlícovacích bodů č.b. X Y Z
  • spustit program Transformace na ploše v adresáři Výuka
  • v liště Nápověda v poslední záložce Vstupní soubor zjistit potřebnou strukturu dat pro vstupní soubor
  • vytvořit vstupní soubor *.TXT
  • v programu Transformace otevřít vytvořený soubor
  • vypočítat přepočítat transformační klíč
  • vypustit v případě potřeby podezřelé body
  • provést vlastní transformaci
  • uložit protokol o transformaci
 • tvorba DMT
  • vytvořit vstupní soubor pro Atlas DMT zkopírováním protokolu do nového souboru *.TXT a odstraněním hlavičky souboru nechat jen body a souřadnice
  • spustit modul Generace sítě
  • načíst vstupní soubor
  • vygenerovat DMT
  • spustit modul Editace sítě
  • kontrola a editace DMT podle náčrtu přidání hran apod.
  • export do DXF
  • tisk DMT ve vhodném měřítku
Technická zpráva - datová část

 • náčrt bodů VB i PB + čísla snímků - dokumentace měření
 • vstupní data pro transformaci - přehledná tabulka registrovaných hodnot
 • výstupní protokol z transformace - přehledně uspořádaný protokol o transformaci
 • výtisk výsledného DMT


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2
izmir escort Bursa escort Konyaaltı escort İzmir escort