>> switch to english version
English
úvod administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | SVPD - Fotogrammetrie a DPZ | | Program a zadání praktických cvičení | Úloha č. 2

Úloha č. 2
Poslední modifikace: 2005-12-15 23:55:27

Název úlohy:

Stereofotogrammetrie – orientace stereodvojice na digitální fotogrammetrické stanici

Cíl:

Seznámit se s technologií práce na digitální fotogrammetrické stanici v aplikaci letecké fotogrammetrie.

Rozsah:

3 hodiny

Zadání:

Podle předvedeného postupu a s pomocí návodů proveďte snímkové orientace stereodvojice.

  • Vnitřní orientaci povolená tolerance cca 0.015mm
  • Relativní orientaci - na zvolených spojovacích bodech SB dle Gruberova schématu max. povolená tolerance 0.020 mm, doporučená 0.010 mm z důvodu odstranění rušivých vertikálních paralax
  • Absolutní orientaci - s pomocí zadaných vlícovacích bodů VB , viz zadání apriorní přesnost: střední souřadnicové chyby mX,mY,mZ do 0,30 m
pozn.: parametry leteckých snímků - letecké snímky fotogrammetrického zkušebního bodového pole Pecný, skenováno na 500 DPI, velikost pixelu ve skutečnosti 0.39 m, měřítko snímku 1:7630, územní rozsah cca 150 ha.

Technická zpráva:

Datová část:

  • protokol o vnitřní orientaci - přehledně uspořádaný protokol o orientaci
  • protokol o relativní orientaci - přehledně uspořádaný protokol o orientaci
  • protokol o absolutní orientaci - přehledně uspořádaný protokol o orientaci
  • schéma dvojice snímků a rozmístění bodů VB + SB , místopisy bodů SB - dokumentace měření
pozn.: u všech prezentovaných souborů je nutné uvést také odkaz na soubor cesta + číslo počítače

Materiály:

manuál - digitální fotogrammetrická stanice VSD - html, pdf.


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2