>> switch to english version
English
úvod administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Fotogrammetrické komory | Pozemní | Speciální komory | Panoramatické komory

Panoramatické komory
Poslední modifikace: 2004-10-11 12:22:42
Jak název napovídá, jedná se o komory určené pro panoramatické snímkování. Využití klasických filmových komor s objektivy typu „rybí oko“ pro měřické účely je ale malé z důvodu velké deformace obrazu a můžeme se s nimi setkat jen ojediněle při pracích v oblasti dokumentaristiky objektů, krajiny, v turistice apod.

Pro nedeformovaný panoramatický pohled na okolí byly konstruovány filmové komory s rotujícím objektivem a úzkou štěrbinovou clonou, která zaznamenávala obraz na film umístěný na kulové konkávní ploše. V nedávné době se pro speciální dokumentační práce opět objevily panoramatické komory, jejich konstrukce je ale odlišná. Objektiv není extrémně širokoúhlý, zařízení rotuje konstantní rychlostí kolem svislé osy, používá se běžný kalibrovaný objektiv bez výrazných deformací obrazu a místo filmu se využívá snímání CCD lineárním prvkem (viz obr. 6.12). Příkladem může být panoramatická komora Rotascan-Noblex, která pořizuje nezkreslený pohled v úhlu až 360ş o maximální velikosti 42379 x 8600 pixelů (tj.cca 360MB!).


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2