>> switch to english version
English
úvod administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | PhotoPa | C. Realizace projektu - II. část

C. Realizace projektu - II. část
Poslední modifikace: 2013-09-13 14:04:04

Postupně bude provedeno
 • sběr dat v terénu - fotogrammetrická dokumentace objektu
 • zpracovaní získaných dat - tvorba náčrtů, přehledek apod. .. !!nejedná se o fotogrammetrické vyhodnocení!!.
 • kalibrace použité digitální komory - bude provedeno v rámci cvičení z FTG1 viz .. zde.
 • zadání dat do databáze PhotoPa
 • vypracování zprávy o projektu a její vložení do databáze PhotoPa
 • kontrola a zhodnocení II. části projektu vyučujícím
Poznámky k realizaci

Při práci v terénu budete postupovat podle návodu pro projekt Photopa, 3x3 pravidel a výkladu vyučujícího. Odkazy viz úvodní strana projektu.
Realizace znamená, že projekt bude odevzdán vyplněním zbývajících formulářů pomocí webové aplikace PhotoPa a schválen vyučujícím.

Nezapomeňte

 • na snímcích (mimo snímky detailů) musí být celý objekt tj. i s křížy na střechách
 • vložit mapku pro titulní stránku projektu - v záložce Měření > Grafické přehledy
 • vložit grafické přehledy: nárysy s vlícovacími body + oměrnými mírami, přehledku snímků, náčrty stanovisek snímkování - situace objektu
 • vložit výsledky kalibrace včetně vstupních snímků
 • parametry pořízených snímků (konstantu komory apod.) můžete zjistit např. pomocí EXIF Readeru. Program si stáhněte odsud EXIF.

 • Uzavření projektu

  Zpracování, odevzdání, kontrola a hodnocení bude probíhat především ve druhé polovině semestru.
  Zadané informace budou posouzeny vedoucím projektu spolu s výsledky první etapy na závěrečném cvičení z FTG1 v prosinci.


  Vytisknout tuto stránku
  Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2