>> switch to english version
English
úvod administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | Fotogrammetrie 2 | Úloha č. 4 - Projekt snímkového letu

Úloha č. 4 - Projekt snímkového letu
Poslední modifikace: 2017-04-25 10:41:06

Před každým leteckým snímkováním je prováděn takzvaný projekt snímkového letu. V této přípravné části jsou na základě požadavků zadavatele definovány parametry jako je měřítko snímkování, konstatna komory nebo hodnoty překrytu. Následuje návrh schématu snímkování, který si vyzkoušíte v této úloze v software AeroTopoL. Hlavní úlohou programu je výpočet optimálních rozestupů snímků a řad pro zadané parametry snímkování. Při výpočtu jsou také určeny předběžné polohy budoucích snímků a výšky letu letadla. Tyto údaje jsou potom převedeny do navigačního počítače na palubě letounu, který pak řídí samotný snímkový let a expozici snímků.

Aktuality
 • Byla provedena základní aktualizace webu úlohy .. [17.04.20]

 • Zadání a požadavky
 • Zadání .. pdf [17.04.20]
 • Pokyny pro odevzdani .. pdf [17.04.20]
 • Poslední termín odevzdání úlohy je 15. května 2017 .. tak, aby úloha byla uzavřena s koncem semestru.

 • Organizace zpracování
  Úlohu vypracováváte samostatně v laboratoři FTG (v učebně B011) .. je k dispozici jedna pracovní stanice (označena LFGM17).
  Rozpis skupin .. pdf [17.04.25]

  PRACOVNÍ POSTUP

  Prezentace k úloze .. pdf [17.04.20]
  Detailní průvodce úlohou .. pdf [17.04.20]
  .. předpokládá se, že využijete videa pracovního postupu, viz níže .. POZOR však na změny, vymezené v aktuálních textových materiálech k úloze :)

  1. Získání průměrné nadmořské výšky
 • Přejděte na adresu: http://ags.cuzk.cz/dmr/
 • Odečtěte nadmořské výšky alespoň 5 rovnoměrně rozmístěných bodů (podle zadání buď v ploše území nebo podle linie komunikace) - video - sběr souřadnic bodů .. je sice pro účely jiné úlohy, ale ,,gró,, je stejné!!
 • .. VZOR přehledky bodů - StareM-body.pdf

  2. Projekt A .. Staré město pod Sněžníkem - plošné území
 • Přípravné práce - video
 • Definice projektu - video
 • Definice oblasti - video
 • Vlastnosti snímkování - video
  .. POZNÁMKA k definici kamery - obrázek [15.04.22]
 • Ukončení - video + podrobnější video s nastavením tisku z TopoLu xT - video
  .. POZNÁMKA k tisku plánu - obrázek + POZNÁMKA k tisku přehledky překrytů - obrázek [15.04.22]
 • .. VZOR plánu snímkování - StareM-prehledka.pdf
  .. VZOR přehledky překrytů - StareM-prekryt.pdf

  3. Projekt B .. Havlíčkův Brod – liniový objekt
 • Přípravné práce - video
 • Definice projektu - video
 • Definice linií náletu - video
 • Vlastnosti snímkování - video
 • Ukončení - video
 • .. WMS - POZOR, služba WMS nefunguje (v návodu/videu je využití uváděno) .. pokračujte bez ní!! [15.04.22]

  Ostatní materiály:
  - originální návod k AT - plošný projekt .. zde
  - originální návod k AT - liniový projekt .. zde


  Vytisknout tuto stránku
  Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2