>> switch to english version
English
vod administrace
Hledn | Strom | Hlavn strana | Projekt Peru | Chichictara | Sektor II

Sektor II
Posledn modifikace: 2005-01-17 00:35:26V sektoru II byly vyhodnoceny petroglyfy:


.1, .2, .3, .4, .5, .6, .8, .9, .10,

.12, .13, .14, .15, .16, .18, .19, .20,

.21, .22, .23, .27, .28, .29, .30,

.31, .32, .33, .35, .36, .37, .38, .39, .40,

.41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50,

.52, .53, .54, .
Nevyhodnocen petroglyfy: .7, .11, .17, .24, .25, .26, .34, .51, .571 2 3
petroglyf .1

petroglyf .2

petroglyf .3
4 5 6
petroglyf .4

petroglyf .5

petroglyf .6


8 9 10
petroglyf .8

petroglyf .9

petroglyf .10
12 13 14
petroglyf .12

petroglyf .13

petroglyf .14
15 16 18
petroglyf .15

petroglyf .16

petroglyf .18


19 20 21
petroglyf .19

petroglyf .20

petroglyf .21
22 23 27
petroglyf .22

petroglyf .23

petroglyf .27


28 29 30
petroglyf .28

petroglyf .29

petroglyf .30
31 32 33
petroglyf .31

petroglyf .32

petroglyf .33
33 33 35
petroglyf .33

petroglyf .33

petroglyf .3536 36 37
petroglyf .36

petroglyf .36

petroglyf .37
38 39 40
petroglyf .38

petroglyf .39

petroglyf .40


41 42 43
petroglyf .41

petroglyf .42

petroglyf .43
44 45 46
petroglyf .44

petroglyf .45

petroglyf .46
47 48 49
petroglyf .47

petroglyf .48

petroglyf .4950 50 52
petroglyf .50

petroglyf .50

petroglyf .52
53 53 54
petroglyf .53

petroglyf .53

petroglyf .54Lama
petroglyf .Nevyhodnocen petroglyfy:
7 11 17
petroglyf .7

petroglyf .11

petroglyf .17


24 25 26
petroglyf .24

petroglyf .25

petroglyf .26

34 57
petroglyf .34

petroglyf .51

petroglyf .57Vytisknout tuto strnku
Copyright 2K5-2K12 Ji Preisler & Petr Voldn | Pipomnky zaslejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2
izmir escort Bursa escort Konyaaltı escort İzmir escort