>> switch to english version
English
úvod administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Projekt Peru | Sechín | Sechín - historie a popis objektu

Sechín - historie a popis objektu
Poslední modifikace: 2008-06-03 12:02:26
Mapa
Archeologické naleziště
"Sechín Alto" v Peru

Komplex Sechín Alto
Komplex "Sechín Alto"

Dobové vyobrazení chrámu Sechín J. C. Tellem
Dobové vyobrazení chrámu
Sechín J. C. Tellem

Ukázka reliéfů s válečníky
Ukázka reliéfů s válečníky

Mytologická ryba
Mytologická ryba
Chrám Sechín patří vzhledem ke svému stáří, architektuře a kulturnímu významu mezi nejdůležitější památky v Peru. Je součástí rozsáhlejšího naleziště, které zabírá plochu zhruba 10 km2. Celý komplex se jmenuje Sechín alto a zahrnuje čtyři lokální naleziště Sechín bajo, Taukachi-KonKan, Sechín alto a chrám Sechín.

Chrám Sechín se nachází v nadmořské výšce 90 m asi 370 km severně od Limy na soutoku řek Casma a Sechín, 10 km od pobřeží Tichého oceánu. Nejbližší město se jmenuje Casma.

Komplex Sechín alto se svým stářím řadí mezi nejstarší archeologická naleziště v Peru. Odhaduje se, že patří do tzv. archaické doby tzn. 1600 let př. Kristem. Byl objeven v roce 1937 peruánským badatelem Juliem C. Tellem.

Lokální naleziště chrám Sechín se rozkládá na ploše cca 5 ha a je tvořeno celkem sedmi budovami, které tvoří 3 stavební komplexy A, B a C. Komplex B zahrnuje chrám Sechín, kterým se zabývám v této práci. Jedná se o budovu čtvercového půdorysu o straně 52 m, se zaoblenými rohy.

Předpokládá se, že obvodová zeď je po celé délce obložena soustavou kamenných desek (monolitů) s vytesanými motivy. Dodnes jich bylo objeveno téměř 400. Zatím byla odkryta stěna severní (s hlavním vchodem), východní a západní. Jižní stěna je odkryta z východní strany v délce asi šesti metrů. Zeď má výšku 2,5 m, nejvyšší kámen pak sahá do výše 4 m nad okolní terén.

Uvnitř chrámu se nachází několik místností; zatím nejsou všechny zcela odkryté. Na stěnách místností a také na podlaze byly nalezeny malby s podobnými motivy jako na monolitech při obvodové zdi. Nejdůležitější místností je tzv. centrální komora, kde se pravděpodobně odehrávaly hrůzné scény obětování lidí. Jedná se o čtvercovou místnost (5.5 x 5.5 m), jejíž stěny mají v půdoryse tvar dvou doširoka otevřených U. Materiálem pro stavbu místností byly nepálené cihly, které byly ukládány do jílové malty a následně obloženy, aby tak vytvořily vnitřní stěny chrámu.

Monolity jsou vzhledem k reliéfům, které se na nich nacházejí, velmi cenné. Jako materiál na výrobu byl použity granitové bloky, které se nejprve opracovaly do potřebného tvaru a pak byly na jejich vnější plochy pomocí uhlu předkresleny různé náboženské nebo mytologické motivy. Ty byly následně vytesány do hloubky.

Jedná se o postavy válečníků, resp. duchovních, zajatců a částí těl – usekaných rukou, nohou, hlav, které působí dramatickým až hororovým dojmem. Válečníci na reliéfech jsou oblečeni do nějakého druhu sukně a na hlavě (bez vlasů) mají klobouk. V rukou drží zbraně. Zajímavé je, že palce těchto válečníků mají na rozdíl od jiných prstů dlouhý zašpičatělý nehet. Ústa válečníků jsou otevřená, tak aby byly vidět zuby. Válečníci mají zvláštní oči, jakoby šilhali.

Dále se zde nacházejí postavy zajatců, např. člověk, který krvácí, nebo ležící člověk se zavřenými ústy i oči – pravděpodobně mrtvola. Má otevřenou lebku, takže je vidět jeho mozek, ze kterého stoupá cosi barevného směrem nahoru.

Dalším důležitým motivem je ryba, která se nachází u severního schodiště. Jedná se o druh masožravé ryby, která žije v hlubinách oceánu. Předpokládá se, že této rybě byly z náboženských důvodů házena lidská těla.

Význam těchto výjevů není přesně znám, historikové se domnívají, že se jedná o rituální obětování lidí božstvům za účelem seslání deště, který byl nutný pro závlahu plodin na polích. Oblast má totiž suché teplé podnebí s nedostatkem pravidelných srážek.Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2
izmir escort Bursa escort Konyaaltı escort İzmir escort