>> switch to english version
English
úvod novinky zaměstnanci výuka projekty publikace vybavení stáhněte si odkazy administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | Fotogrammetrie 1 | Otázky ke zkoušce z Fotogrammetrie 1

Otázky ke zkoušce z Fotogrammetrie 1
Poslední modifikace: 2010-01-06 21:36:02
1. Definování fotogrammetrie, její význam a vztah k DPZ
2. Středové promítání, optické zobrazení, aberace
3. Konstrukce a typy objektivů, distorze a její kompenzace
4. Fotografický materiál, druhy, použití, charakteristiky, senzitometrická křivka
5. Elektronické snímací zařízení, CCD, CMOS, fotočlánek
6. Souřadnicové soustavy
7. Transformace souřadnic
8. Matice prostorové rotace
9. Fotogrammetrické řady pro x , fotogrammetrické řady pro y
10. Prvky vnitřní orientace (PVO)
11. Přesnost a postup určení PVO ,určení prvků vnitř.orientace bez vyrovnání (ze 3 bodů)
12. Podmínkové rovnice pro Gruberovu metodu určení PVO
13. Podmínkové rovnice pro Hugershoffovu metodu určení PVO
14. DLT
15. Kalibrace digitálních komor, typy, postupy
16. Pozemní fotogrammetrie, rozdělení
17. Jednosnímková metoda, typy, použití, projektivní transformace (2D-2D), řešení
18. Zaměření rovinných objektů, vliv hloubkového členění
19. Pozemní stereofotogrammetrie, základna, přesnost , minimální a maximální volba základny
20. Měřické a neměřické komory, rozdělení (letecké, pozemní), charakteristika
21. Klasické fotogrammetrické komory , réseau komory , digitální komory pozemní a letecké komory, justáž komor, použití komor pro pozemní fotogrammetrii
22. Letecké komory, typy, použití, doplňující zařízení
23. Kompenzace pohybu komory, důvod, typy
24. Průseková metoda, historické využití, dnešní postupy
25. Stereoskopické vidění a jeho zkoušky
26. Normální případ stereofotogrammetrie, přesnost, vzorce, odvození, stočený případ stereofotogrammetrie
27. Přístroje pro vyhodnocení snímků pozemní fotogrammetrie, dosahovaná přesnost, analytické vyhodnocení (komparátory)
28. Fotogrammetrické určování deformací
29. Letecká fotogrammetrie, rozdělení
30. Jednosnímkové metody letecké fotogrammetrie
31. Vliv výškových rozdílů terénu
32. Překreslení snímků, druhy, způsoby, překreslovače
33. Fotoplán, fotomozaika, využití, tvorba
34. Typy snímacích zařízení pro fotogrammetrii, nosiče, výhody a použití
35. Vyhodnocení při známých parametrech vnější orientace
36. Podmínka komplanarity, podmínka nulových vertikálních paralax
37. Početní určení prvků vnější orientace - přehled
38. Početní RO nezávislé dvojice
39. Početní RO pro připojení snímku
40. Absolutní orintace
41. Komplexní řešení , etapové řešení
42. Snímkové triangulace, důvod použití, typy
43. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip
44. Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
45. Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
46. Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
47. Subpixelová transformace
48. Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy
49. Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2
izmir escort Bursa escort Konyaaltı escort İzmir escort