>> switch to english version
English
úvod novinky zaměstnanci výuka projekty publikace vybavení stáhněte si odkazy administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Zaměstnanci | Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
Poslední modifikace: 2018-03-21 15:59:41


Osobní údaje

narozen 26.10.1962 v Ústí n/L
kontaktní adresa: Nikoly Tesly 4, 160 00 Praha 6
mobil: (+420) 608 211 360

adresa na pracoviště:
ČVUT
Fakulta stavební
Katedra mapování a kartografie
Laboratoř fotogrammetrie
Thákurova 7,
166 29 Praha 6

telefon: (+420) 2 2435 4651
fax: (+420) 2 2431 0774

e-mail: pavelka@fsv.cvut.cz

Odborné vzdělání

1978-1982 Gymnázium Arabská 14, Praha 6
1982-1987 Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Geodézie a kartografie, studijní specializace dálkový průzkum Země
1992-1997 Doktorské studium, Fakulta stavební ČVUT v Praze Zaměstnání
1987-1988 Geodetický a kartografický podnik v Praze, Středisko dálkového průzkumu Země
1989 - Stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie

Odborný a profesní růst

1987 - zeměměřičský inženýr (Ing.)
1997 - doktor (Dr.)
1996 - vedoucí laboratoře fotogrammetrie
1999 - zástupce vedoucího katedry
2006 - docent
2009 - profesor

Odborné organizace, funkce

1999 - Národní komitét Společnosti pro fotogrammetrii a DPZ (SFDPZ),člen
2002 - Národní kontaktní osoba pro CIPA
2001-9 - Člen Grantové komise ČVUT
2008 člen vedení FSv, proděkan pro zahraniční činnost

Pedagogická, publikační a odborná činnost

Pedagogická činnost od 1989, především výuka předmětů DPZ, Fotogrammetrie, Zpracování obrazových záznamů, GIS, 3D skenování a geofyzikální metody pro archeologii.
Vedení čtyřiceti závěrečných studentských prací bakalářského i magisterského studia, vedení pěti doktorandů ( 4 úspěšně obhájili).
Publikace - celkem cca 120 článků v odborných časopisech a sbornících, autor a spoluautor devíti vysokoškolských skript.
Zaměření výzkumu - digitální fotogrammetrie (zejména využití pro dokumentaci památkových objektů), laserové skenování a dálkový průzkum Země, geofyzikální metody pro dokumentaci archeologických nalezišť.

Služební pobyty v zahraničí

3x na krátkodobé stáži na Technické univerzitě ve Vídni (1993-4), v roce 2002 na školení u firmy Z/I Imaging (Německo), pobyty na HTW Dresden 2005-8.
Další reference

1993-98 prováděl mezinárodní projekt "Global Student Village" pro vytvoření sítě sledovacích družicových stanic, (NASA-ERIM, USA), 1995-98 vyhodnocovatel družicových snímků v mezinárodním projektu "CORINE" pro vytvoření souvislého celoevropského mapového díla, dokumentace Velké Omayyadské mešity v Sýrii (památka UNESCO, 1999-2000), 2005-7 vedoucí projektu fotogrammetrické dokumentace Karlova mostu v Praze, 2004 a 2008 člen expedice Peru/Nasca, 2006-9 5x na fotogrammetrických pracích v Iráku
V letech 1994-2009 byl nositelem a úspěšně zakončil celkem 14 grantů MšMT, MŽP, GAČR, ČVUT a FS ČVUT z oboru fotogrammetrie a DPZ. V současné době spoluřešitel výzkumného záměru z oblasti laserového skenování,řešitel VaV Ministrestva dopravy (Využití DPZ a laserového skenování pro dokumentaci dálnic), dlouhodobá spolupráce s FJFI ČVUT, Laboratoř kvantitativních metod při průzkumu památek


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2
izmir escort Bursa escort Konyaaltı escort İzmir escort