>> switch to english version
English
úvod novinky zaměstnanci výuka projekty publikace vybavení stáhněte si odkazy administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | Fotogrammetrie 2 | Otázky ke zkoušce z Fotogrammetrie 20

Otázky ke zkoušce z Fotogrammetrie 20
Poslední modifikace: 2015-01-21 12:49:25

01. Prvky vnitřní a vnější orientace, základní fm.vztahy
02. Řešení fm.vztahů při známých a dále neznámých prvcích vnější or.
03. Vlivy působící na snímkové souřadnice
04. Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasifikace a místní šetření
05. Příprava a provedení letu, doplňující měření
06. Jednosnímkové metody letecké fm, letecký fotoplán a vliv výškového členění
07. Možnosti, typy a postupy vyhodnocení leteckých snímků
08. Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy, princip
09. Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
10. Určování prvků vnější orientace, možnosti
11. Početní určení prvků vnější orientace - přehled
12. Podmínka komplanarity
13. Podmínka nulových vert.paralax
14. Početní RO nezávislé dvojice
15. Početní RO pro připojení snímku
16. RO v rovinatém a horském území
17. Neřešitelnost RO, odvození
18. Početní řešení AO
19. Direktní lineární transformace - DLT
20. Analytické metody fotogrammetrie
21. Komplexní řešení
22. Etapové řešení
23. Snímkové triangulace, radiální, analogová a semianalytická aerotriangulace
24. Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
25. Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
26. Aerotriangulace s GPS
27. IMU (INS/GPS)
28. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití
29. Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat, úpravy obrazu
30. Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití, převzorkování
31. Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
32. Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
33. Možnosti určování deformací fotogrammetrickou metodou
34. Digitální jednosnímková fotogrammetrie
35. Digitální průseková fotogrammetrie
36. Digitální stereofotogrammetrie, orientace
37. Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy
38. Digitální aerotriangulace
39. Subpixelová transformace
40. Epipolární transformace, fundamentální matice
41. Epipolární geometrie, užití, význam
42. 3D skenování – typy, metody
43. 3D skenování pro památkovou péči, blízké předměty
44. Letecké laserové skenování, důvody použití, výhody, přesnost, princip
45. Mobilní laserové skenování


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2