Vítejte na stránkách laboratoře fotogrametrie


Aktuality


Výstava "Apollo 11"

Ve dnech 22.10. - 25.10. 2019 byla pořádána výstava věnovaná padesátému výročí přistání Apolla 11 na Měsíci, která se konala v atriu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Součástí expozice byly i 4 VR stanoviště, díky kterým bylo možno nahlédnout do řídícího modulu Apolla, zažít vzlet na nosné raketě Saturn V., či přistání modulu Eagle na Měsíci.

Součástí výstavy bylo i promítání dobových filmů.

Kompletní knižní publikaci k výročí přistání Apolla 11 na Měsíci
si můžete stáhnout ZDE

Jak se člověk naučil létat a dostal se až na Měsíc

"Malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo - 50 let od přistání Apolla 11 na Měsíci"


Autor: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

ISBN 978-80-01-06697-3

 

SVK workshop moderních technologií geomatiky 2019 v Telčí - problematika fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a GIS

19. ročník konference zabývající se problematikou fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a GIS s názvem "SVK workshop moderních technologií geomatiky"

Jako předešlé ročníky, konference se koná ve výukovém středisku ČVUT v Telči (Náměstí Zachariáše z Hradce č. p. 3).

Termín konference je stanoven na 29. - 31. 10. 2019 (29. 10. probíhá pouze registrace v podvečerních hodinách).

Hlavní program: středa 30. října. 2019

Přihlášení:
 - Přihlášení je možné pomocí registračního formuláře, který naleznete zde. (https://forms.gle/b6vsgw5AtVfWYNT76)

 - Všechny referáty budou součástí elektronického sborníku s ISBN, vydání prosinec 2019.
 - Referáty budou prezentovány pouze ústní formou. 

Pro autory:
 - Abstrakt musí obsahovat min. 50 slov.
 - Celý článek není omezen počtem stran. Minimem jsou 4 strany včetně obrázků. Vlastní text pište velikostí 10, písmem Arial, po názvu příspěvku uveďte Vaše jméno, příjmení, příslušnost k organizaci a kontaktní email. Text příspěvku doporučujeme rozčlenit na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Na závěr příspěvku uveďte použitou literaturu a zdroje. Vzor (template) najdete v příloze. Příspěvky zasílejte na výše zmíněnou adresu (konferencetelc@gmail.com) ve formátu doc (MS Word).  

Termíny:
 - uzávěrka přihlášek s abstrakty referátů: neděle 20. října. 2019
 - odeslání plných verzí článků do začátku konference, tj. neděle 17. 11. 2019, v případě nedodání bude po dohodě publikována vaše prezentace ve formátu pdf

Vložné:
 - Pro studenty a zaměstnance ČVUT: zdarma
 - Ostatní: 300Kč,- (vstup na akci, zahrnuje dopolední a odpolední občerstvení, společenský večer, oběd, nezahrnuje ubytování)