Práce S DVP

postup zpracování úlohy

            1. Přípravné práce

Příprava vstupních dat, souborů, adresářové struktury

2. Zahájení práce na DVP

Inicializace modelu, přiřazení tabletu

3. Orientace

Vnitřní, relativní, absolutní orientace

4. Vektorizace

Bodové, čárové vyhodnocení; export výsledných souborů

5. Tisk

Import souborů do GIS software TopoL, tisk situace v měřítku