Kalibrační protokol kamery

nákres rámových značek

Typ komory

Číslo komory

konstanta komory

Souřadnice rámových značek (v mm)
A B C D

Číslo objektivu

původní   (v mm) kalibrovaná (v mm)
LMK 30/2323 7384523 B

306,28

  +111,996 -0,003 0,000 -112,005 -112,000 +0,003 0,000 +112,012
  E F G H
+110,002 -110,001 -109,998 -110,003 -109,998 +110,001 +109,995 +109,999
AC = 223,996 mm BD = 224,017 mm FH = 311,123 mm EG = 311,128 mm

pozn.: radiální zkreslení není zadáno