Projekty


3D rekonstrukce svatyně proroka Nahuma v městě Alqosh, Irák

Projekt byl zaměřen na dokumentaci stávajícího stavu svatyně proroka Nahuma z důvodu plánované rekonstrukce. Objekt podle odhadů hrobka pochází z 12.století, jedná se o komplexní areál, který tvoří hlavní budova/hrobka a nádvoří. Několikrát byl areál přestavován. Dlouho sloužil jako synagoga, po r. 1947 je ve správě místních křesťanů. Obecně je ale prorok Nahúm uznáván třemi náboženstvími, včetně Islámu. Svatyně se nacházela od počátku 21. století ve velmi špatném stavu, část zdí včetně části kleneb se zřítily. Důvodem byla nedostatečná údržba a fakt, že stavba je na nestabilním podloží.  Projekt probíhal ve spolupráci s firmou GemaArt, která se věnuje rekonstrukcím historických objektů. Původní digitální model, pořízený v r. 2018, byl doplněn virtuálně o zřícené zdi a část kleneb podle historických dokumentů, které byly k dispozici. Výsledný doplněný model sloužil jako základ pro chystanou rekonstrukci. Sběr dat pro tvorbu modelu probíhal pomocí digitálního fotoaparátu a laserového skeneru, bylo pořízeno přes 3500 snímků a 35 skenů. 3D model byl vytvořen za pomoci fotogrammetrické metody tvorby 3D objektů, zvané IBMR (imgae based modeling and rendering) a z laserových dat.

Projekt má celkově 3 fáze dokumentaci. První fáze byla tvorba modelu před jakýmkoliv rekonstrukčním zásahem, jedná se tedy o model původního stavu svatyně včetně zřícených částí a materiálu. V druhé fázi byl vytvořen model s vyčištěným prostorem svatyně a zabezpečenými stavebními prvky. Model tedy obsahuje i odkrytou historickou dlažbu uvnitř svatyně. Třetí fáze projektu bude probíhat v dohledné době (vzhledem k bezpečnostní a epidemiologické situaci) a bude se jednat o model kompletně po rekonstrukci.

Součástí projektu je i VR (virtuální realita) prohlídka svatyně, kdy aktuálně dva hotové modely objektu je možné procházet ve virtuálním světě v měřítku 1:1. Díky velkému hardwarovému rozmachu v posledních letech je nyní možné tvořit modely i pro VR ve velmi dobré kvalitě, kdy návštěvník – odborník může sledovat stav stavby včetně detailů bez nutnosti návštěvy objekty přímo v Iráku.

Tento projekt využíval zařízení, pořízené z projektu MŠMT (laserový skener, software a hardware pro VR).
Projekt ERDF „Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu Geodézia a Kartografie“, CZ.02.1.01/0.0.0.0/16_017/0002390-02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů.


Videoreportáž s využitím pořízených dat a hardware i software z projektu je ke shlédnutí ZDE