O laboratoři


Laboratoř fotogrammetrie na Fakultě stavební ČVUT v Praze je největším univerzitním pracovištěm svého druhu v České republice.

Pracoviště je vybaveno ucelenou řadou měřických komor UMK 10, 20, 30, SMK 5.5 a Rollei 6006Metric a kvalitní soudobou digitální fotografickou technikou značek Olympus, Nikon (např. D100), Canon (např. 5D Mark II) a Pentax pro pozemní fotogrammetrii.

Ke zpracování dat jsou k dispozici kromě přesných dnes již historických komparátorů STECOMETER a DICOMETER především moderní stereofotogrammetrické stanice s principy virtuální reality PhoTopoL ČR (5x) s krystalovými brýlemi, digitální fotogrammetrická stanice ImageStation SSK, digitální stereofotogrammetrické stanicemi DVP Leica (2x) , VSD/UGH Krakow (5x). Při zpracování snímků metodou optické korelace laboratoř jsou využívány softwary PhotoModeler Scanner a Agisoft PhotoScan.

Dále je laboratoř vybavena několika školními modely 3D skenerů vlastní konstrukce a profesionálními skenery Callidus, Minolta-Konica, Surphaser, Leica BLK360 a 3D tiskárnou Z410.

Laboratoř také praticky využívá geofyzikální přístroje pro archeologii (georadar a magnetometr/gradometr) a dálkově ovládaný model UAS s plaformou pro fotoaparát ke sběru obrazových dat.