>> switch to english version
English
úvod novinky zaměstnanci výuka projekty publikace vybavení stáhněte si odkazy administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | PhotoPa | A. Registrace projektu

A. Registrace projektu
Poslední modifikace: 2013-09-13 11:55:26

VÝBĚR

Vytipujte si objektů více. Předmětem dokumentace jsou ohrožené drobné památkové objekty (tj. postavené do roku 1940). Vhodnými objekty jsou - sakrální objekty (kapličky, boží muka, kaple ..), technické stavby (např. vodárny, portály štol, mostky ..), stavby lidové architektury (např. špýchárky, sušárny ovoce ..), ostatní (skalní reliéfy, pomníky ..) apod. Přednostně si vybírejte objekty tak či onak ohrožené a pro Vás dobře dostupné. Výběr objektu Vám mohou usnadnit i seznamy a soupisy památek, které jsou k nalezení na internetu. Odkazy na některé z nich najdete na úvodní stránce projektu v části - Užitečné odkazy a literatura.

vhodný objekt:
 • dobře přístupný pro snímkování - můžete ho vyfotografovat nejlépe ze všech stran a celý
 • objekt na němž jste schopni změřit požadované hodnoty tak, aby při zpracování nedošlo ke zkreslení - není vhodná např. příliš vysoká stavba, kde byste mohli měřit jen do výšky dveří ..
 • objekt, k němuž jste schopni zjistit internetový zdroj či literaturu, která o něm podrobněji pojednává .. od ZS 2013-14 je zjištění+zadání těchto údajů pouze volitelné
nevhodný objekt:
 • který již někdo zpracovával - je nutno ověřit volba v databázi s využitím volby ,,Vyhledat objekt,, nebo ,,Mapa,,
 • objekt který již v databázi je, ale je uložen s nesprávným pojmenováním (např. kapličky)
 • objekt u kterého je vysoce pravděpodobné, že už byl v minulosti zdokumentován - týká se většiny známějších památek a to nejen v Praze (v databázi být nutně nemusí)

KONZULTACE

Před registrací provedete s vedoucím projektu konzultaci o vhodnosti Vámi vybraného objektu/objektů z hlediska zpracování jednoduchými metodami.

Ke konzultaci si přinesete digitální fotografie objektu, případně situační náčrty se základními rozměrovými údaji. Je vhodné pokud přinesete více fotografií k jednotlivým objektům, aby bylo možné lépe posoudit souvislosti a vhodnost objektu.
Konzultace probíhá osobně v konzultačních hodinách nebo přímo na cvičení z fotogrammetrie.

REGISTRACE

Registrace projektu probíhá na - http://lfgm.fsv.cvut.cz/photopa2003
TERMÍN registrace: do pátku 1. 11. 2013

Registrace znamená:
 • zaregistrovat se jako nový uživatel databáze - tj. vyplnit kontaktní údaje ve volbě Registrace

 • založit nový projekt volbou Nový objekt - tj. vložit základní údaje o objektu = vyplnit záložku Přehled projektu:

  a) zařadit objekt do správného projektu - aktuálně Fotogrammetrie-2013.2 - bez zařazení objektu do správného roku není možná kontrola a následné potvrzení Vaší registrace ..
  b) vyplnit základní informace o objektu a jeho úplný název
  c) vyplnit položku umístění objektu - včetně informace o katastrálním území, ve kterém se objekt nachází
  d) vyplnit položku vlastník objektu - informaci můžete zjistit na webových stránkách ČUZK viz - nahlížení do katastru
  e) vyplnit položku souřadnice objektu - stačí souřadnice zjištěné z veřejně přístupných mapových serverů viz např. také portál ČUZK
  f) vložit pohledově vhodně komponovanou a obrazově kvalitní titulní fotografii objektu:
   - pohled mírně ze strany, nebo frontální pohled
   - objekt je na snímku celý (včetně např. kříže na střeše) a dostatečně velký
   - dodržujte formát "na výšku". Doporučené rozměry jsou šířka=754 x výška=850 či jiné ve stejném poměru, jinak se snímek bude při zobrazení deformovat. Nepřekračujte doporučené hodnoty.
   - snímek se vkládá ve druhém kroku po založení projektu


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2