>> switch to english version
English
úvod novinky zaměstnanci výuka projekty publikace vybavení stáhněte si odkazy administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | PhotoPa | B. Realizace projektu - I. část

B. Realizace projektu - I. část
Poslední modifikace: 2013-09-13 13:55:52

Pro tuto etapu je třeba mít k dispozici:
 • literaturu, která podrobněji pojednává o objektu
 • internetové zdroje informací o tomto objektu
 • souřadnice objektu v systému S-JTSK nebo WGS-84
Je vhodné prostudovat si manuál pro projekt Photopa.
Při zpracování Vašeho projektu se můžete inspirovat také nahlédnutím do již zpracovaných projektů např. vzorového projektu.

Shromáždění materiálů k objektu

UPOZORNĚNÍ: od ZS 2013-14 je zjištění + zadání těchto údajů pouze volitelné.

Shromáždění materiálů k objektu obnáší vyhledat k objektu odkazy v literatuře a na internetu. Z nich zjistíte podrobnější informace o objektu, architektonický popis objektu, historii objektu, jeho využití, atd.

Zdrojem informací mohou být:
 • internet
 • knihovny
 • archivy
 • katastrální úřady
 • pozemkové knihy
 • dokumenty příslušné městské části
 • obecní kroniky
 • farní kroniky
 • ...

Souřadnice objektu

Souřadnice definičního bodu objektu (tj. středu) mohou být uvedeny v systému S-JTSK nebo WGS-84. Vždy je potřeba vyplnit všechny tři souřadnice: X/Fi, Y/Lambda, Z/H. Uvádějte jednotky a vhodný počet desetinných míst (u metrických hodnot stačí 1 dm).

Přesnost souřadnic by se měla pohybovat řádově v metrech. Souřadnice je možné získat z map odpovídající přesnosti (do měřítka cca 1:5 000), katastrální mapy, zaměřením pomocí GPS nebo z mapových portálů na internetu.

Rozvaha o měřických pracech

Znamená vytvořit úvahu o způsobu zpracování jednoduché fotogrammetrické dokumentace objektu, tj. jak bude projekt dále zpracován. Týká se pořízení dat = práce v terénu, nikoliv vyhodnocení dat.

Konkrétněji jde o:
 • volbu metody měření a snímkování
 • volbu pomůcek - potřebných pro měření
 • volbu pomůcek - potřebných pro snímkování
 • úvahu o počtu a konfiguraci snímků
 • úvahu jak bude provedeno zaměření
 • rekognoskaci situace - popis
 • vlícovací body - a) kolik jich bude; b) jak budou rozmístěny; c) jak a čím budou signalizovány
Ve svých rozvahách vycházejte z manuálu pro jednoduchou fotogrammetrickou dokumentaci architektury.
V manuálu mohou být některé údaje neaktuální (např. popis rozlišení titulní fotografie) .. v tom případě platí to, co je uvedeno zde na stránkách.

Konzultace k rozvaze

Před prací v terénu provedete druhou konzultaci s vedoucím projektu na které proberete Vaše záměry.
Konzultace probíhá osobně v konzultačních hodinách nebo přímo na cvičení.

Zadání dat do aplikace PhotoPa

Termín - do posledního cvičení z FTG1 tj. 9. + 16. 12. 2013.

V této etapě vyplníte kompletně záložky - Rozvaha, Literatura, Popis a doplníte záložku Přehled:

Přehled
 • Souřadnice objektu - dle instrukcí výše
Rozvaha
 • Rozvaha - dle instrukcí výše
Literatura .. od ZS 2013-04 volitelně
 • Seznam použité literatury - Název, Autor, Vydavatel, Místo, Rok, Kód (ISBN)
 • Internetové zdroje - Název, Internetová adresa
Popis .. od ZS 2013-04 volitelně
 • Popis objektu - minimum je pět vět
 • Historie objektu - minimum je pět vět
 • Abstrakt - v německém či anglickém jazyce, minimum je pět vět

Kontrola a zhodnocení I. části projektu

Zadané informace budou posouzeny vedoucím projektu spolu s výsledky druhé etapy na závěrečném cvičení z FTG1 v prosinci.


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2