>> switch to english version
English
úvod novinky zaměstnanci výuka projekty publikace vybavení stáhněte si odkazy administrace
Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | Výuka v terénu z fotogrammetrie | Metoda světelných řezů

Metoda světelných řezů
Poslední modifikace: 2005-05-05 15:15:46
Úkol

Zaměřte příčné profily podzemní chodby metodou světelných řezů a vytvořte z nich 3D model.

Postup

Polní práce, zajišťuje celá skupina - fotografování ve dvojicích

 • Příprava zábleskového zařízení k provozu: Vložte do přístroje 6 plochých baterií a sestavte ze čtyř nosných tyčí vlícovací obrazec.
 • Příprava fotografického přístroje ke snímkování: Zkontrolujte, zda obsahuje baterie a paměťovou kartu, nastavte co největší ISO, kvalitu fotografie a přibližnou vzdálenost snímkování.
 • Pořiďte snímky profilu chodby, který je vytvořen mžikovou světelnou rovinou, dvojice studentů zaměří společně tři profily, každý nafotografuje vlastní snímky.
 • Změřte pro každý profil křížové míry pěti vlícovacích bodů celkem 10 délek tj. určení polohy vlícovacích bodů.
 • Dané profily kontrolně proměřte pásmem změřit šest délek – 4 obvodové, 2 úhlopříčné.
 • Změřte vzdálenost mezi jednotlivými profily.
Práce v laboratoři

 • Vytvořte podadresář se svým jménem v adresáři vyuka/praxe/SXY, kde XY je číslo skupiny, kde budou veškerá data uložena.
 • Převeďte snímky z digitálního fotoaparátu do počítače.
 • 9 Vytvořte vstupní textový soubor se souřadnicemi vlícovacích bodů. Formát vstupního textového souboru : č.b., Y, X - oddělené mezerami.
 • Spusťte program TopoL.
 • V menu Systém vpravo nahoře nastavte souřadnicový systém Gauss.
 • Načtěte snímky do programu: Předmět - Volba rastru - Import.
 • Proveďte import textového souboru: Předmět - Import - Vstup bodů.
 • Transformujte snímky: Rastr - Geometrické operace - transformace rastru.
 • Porovnejte fotogrammetricky získané délky profilu s délkami měřenými pásmem a určete maximální a průměrnou odchylku: Zobraz - Vzdálenost.
 • Určete plochu Vámi určeného profilu.
 • Uložte transformovaný profil jako .dxf: Předmět - Export, formát .dwg nebo .dxf.
 • Postup opakujte i pro zbylé dva profily.
 • Vytvořte si nový soubor v programu AutoCAD.
 • Importujte do výkresu všechny tři profily: Insert -Block – v Browse najít daný profil, zaškrtnout Insertion Point specify on-Screen; blok libovolně vložit
 • Otočit pohled o 90°: View - 3D Orbit
 • Změnit rovinu kreslení na kolmou: Tools - New UCS - View
 • Nakreslit linii o délce vzdálenosti mezi profily: Draw - Line při zapnutém ORTHO v dolní liště
 • Přesunout profily a umístit je na linii ve správné vzdálenosti: Modify - Move
 • Profily spojit plochami: Draw - Surfaces - 3D Solid
 • Plochy vystínovat, aby byl patrný tvar chodby: View - Shade - Flat Shaded, Edges On barvu možno změnit v dialogu vrstev .
 • Napište technickou zprávu.
Obsah technické zprávy

 • název úlohy, zadání, pomůcky, seznam členů skupiny
 • popis polních prací a prací v laboratoři
 • vlícovací podklad v měřítku 1:10
 • překreslené profily v měřítku 1:20
 • výsledky porovnání fotogrammetrického a geodetického měření délky, plochy
 • vytištěný výkres 3D modelu chodby v libovolném měřítku
 • závěr, podpis
Dokumenty

Návod - návod na úlohu ve formátu .pdf


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2