>> switch to english version
English
úvod
Hledání | Strom | Hlavní strana | Fotogrammetrické komory | Pro DPZ

Pro DPZ
Poslední modifikace: 2004-10-14 15:06:46
Fotografické komory pro DPZ lze rozdělit na:
  • letecké
  • kosmické
a dále podle počtu spektrálních pásem:
  • panchromatické
  • multispektrální
Jako každá technologie, má i fotografický sběr dat řadu výhod a nevýhod. V kosmickém DPZ je jasnou nrvýhodou konečná délka filmu v zařízení umístěném na družici a nutnost transportu filmu na Zemi pro zpracování. Film má i přes řadu zlepšení omezený spektrální rozsah a podstatnou nevýhodou je i nepravidelné časové umístění snímku (špatné termínové rozlišení), které s poměrně flouhou dodací lhůtou snímků omezuje jejich použití zejména v oblasti monitorování. Další nevýhodou je nestejná kvalita filmových materiálů, jejich zpracování, obtížná duplikace a archivování. Výhodou je nepopiratelně vysoká geometrická rozlišovací schopnosti, která kosmické snímky, často panchromatické, předurčuje pro mapovací práce. Jinými výhodami jsou relativní technická jednoduchost pořizovacího zařízení, omezená, ale jednodušší možnosti geometrických korekcí a dlouhodobé zkušenosti při zpracovávání fotografických dat.

Družicové fotogrammetrické snímky jsou pořizovány buď speciálními fotografickými družicemi, nebo při pilotovaných kosmických letech. Přehled starších kosmických fotografických zařízení a jejich parametry jsou uspořádány v tabulce.

Družicové skenery

Většina současných družic pro DPZ má možnost pořizovat panchromatické stereoskopické snímky o vysokém geometrickém rozlišení. Nefotografické družice mohou pořizovat stereoskopické záběry celkem čtyřmi způsoby, fotografické užívají technologii stejnou s běžnou leteckou:
  • snímáním zájmového území ze dvou po sobě následujících drah s tím, že v jednom případě je nutno provést náklon skeneru nebo optiky do strany; základna b je vzdálenost mezi dvěma sousedními drahami (cross track, družice SPOT,IRS-1C,D)
  • náklonem skeneru ve směru letu vpřed a zpět; základna b je délka dráhy mezi oběma náklony (in,along track, skener MOMS-2)
  • kombinování výše uvedených metod (privátní družice s 1m rozlišením)
  • využitím překrytu území, snímaného ze sousedních drah (skoro všechny družice; nevýhodou je špatný základnový poměr, prakticky se nevyužívá)


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2