>> switch to english version
English
úvod
Hledání | Strom | Hlavní strana | Fotogrammetrické komory | Pozemní | Speciální komory | Videokomory

Videokomory
Poslední modifikace: 2004-10-11 12:23:11
Současná technologie zpracování obrazu a další konstrukční možnosti díky elektronice došly do té úrovně, že byly konstruovány videoteodolity . Základem je motorizovaná totální stanice s přidanými nebo přímo vmontovanými CCD kamerami. Pomalou rotací zařízení se utvoří panoramatická mozaika okolí. Jednotlivé snímky mohou být vlícovány do geodetického systému na základě známé kalibrace zařízení a klasického měření totální stanicí (úhel, vzdálenost) bez nutnosti použití speciálních fotogrammetrických vlícovacích bodů a bez fotogrammetrických orientací. Referencování je provedeno na základě měření totální stanice a případného navázání na přijímač GPS. Ve výhledu je konstrukce „videometrických“ stanic. Jinou formou je spojení klasické videokamery s GPS přijímačem na nosiči - např. na střeše automobilu. Ke snímkům jsou přihrávány informace o čase, místě a orientaci kamery při pořízení snímku. Starší systémy využívaly převod snímku do digitální podoby A/D převodníkem (kartou v počítači), nové videokamery pracují se senzorem CCD. Pro vyhodnocení je nutno provést kalibraci videokamery a zpracovat měření z GPS do formy definovaných prvků vnější orientace. Nevýhodou je velké množství dat (u digitálních kamer se senzorem CCD 800x600 prvků činí 1minuta ~1GB dat) a poměrně malá rozlišovací schopnost videokamer. Obrazová data je proti nutno pomocí vysoce účinných postupů komprimovat. Obecně lze využitím této technologie provádět zaměřování zejména liniových objektů (železnice, silnice a blízké okolí).


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2