>> switch to english version
English
úvod
Hledání | Strom | Hlavní strana | Vyhodnocovací zařízení | Komparátory | Stereokomparátory | Digitální komparátory

Digitální komparátory
Poslední modifikace: 2004-10-20 16:28:35
V současné době se běžně pro určování snímkových souřadnic používá digitální technologie. Základem je digitální snímek buď primární z digitální komory nebo sekundárně skenovaný z fotografického negativu na vysoce přesných fotogrammetrických laboratorních skenerech (v současné době je možná velikost pixelu už kolem 3mm). Přesnost určování snímkových souřadnic je pak zcela primitivní - spočívá v pouhém odečtení polohy pixelu, jehož poloha je v matici digitálního obrazu pevně dána. Přesnost určení snímkových souřadnic (v tomto případě se jedná o pixelové souřadnice pixel, lines) lze nejlépe u signalizovaných bodů zvýšit pomocí subpixelové transformace na 0.1 - 0.01 velikosti pixelu (viz Fotogrammetrie 20).


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2