>> switch to english version
English
úvod
Hledání | Strom | Hlavní strana | Vyhodnocovací zařízení | Stereomikrometr

Stereomikrometr
Poslední modifikace: 2004-10-20 15:02:29
Stereomikrometr Nejjednodušším zařízením pro vyhodnocení obsahu streroskopické dvojice je kreslící stereomikrometr. Jeho praktické použití je více v oblasti letecké fotogrammetrie, kde polohopis můžeme vyhodnotit kresbou na průsvitku a výškopis pomocí kreslícího stereomikrometru. Cílem zařízení je změření horizontální paralaxy, ze které se jednoduchým vztahem vypočte převýšení v terénu (u letecké fotogrammetrie) nebo prostorová vzdálenost u pozemní fotogrammetrie. U stereomikrometru je využito jednoduché konstrukce zdánlivé značky. Značky jsou vyryty na skleněných destičkách a jsou umístěny na kovové tyčince. Celým zařízením lze pohybovat v plošných souřadnicích (x´,z´nebo x´,y´) a zároveň lze pohybovat pomocí mikrometrického šroubu pravou destičkou se značkou vůči destičce levé.

V některých případech lze do nosiče přibližně uprostřed stereomikrometru vložit kreslící hrot, nastavit určité čtení na mikrometrickém šroubu, které by odpovídalo určitému převýšení s velkou dávkou odvahy a zkušeností přímo vyhledávat ve zorientované snímkové dvojici místa o stejné paralaxe a přímo kreslit vrstevnice. Častěji se na určovaných bodech měří pouze horizontální paralaxa a vypočte se převýšení. V případě, že snímky nejsou přesně kolmé, dostaneme výsledky, které jsou zatíženy chybami z prvků vnější orientace. Kreslící stereomikrometr


Vytisknout tuto stránku
Copyright © 2K5-2K12 Jiří Preisler & Petr Voldán | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 1.2