CG 912-105-520

Představení projektu

Cílem je vyvinout a ověřit technologii zjišťování změn a vývoje prostředí v souvislosti s výstavbou důležitých liniových staveb zejména pomocí monitorování okolí komunikací metodami DPZ (dálkového průzkumu Země), dále zjistit stav poznání, navrhnout a otestovat možnosti prostorové dokumentace okolí komunikací pomocí metod laserového skenování a zvláště mobilního 3D skeneru. Hlavní částí byla případová studie pro oblast dálnice D11.

Výzkum je prováděn třemi subjekty. Firma Gisat se specializuje na DPZ, firma Hite na hardware, software a elektroniku. Koordinátor (FSv ČVUT) je jakožto vědecko-výzkumná organizace a vysoká škola mimo jiné zaměřen na laserové skenování, DPZ, rešerše literatury, výzkum a vývoj technologií laserového skenování a presentace výsledků v mezinárodním měřítku.

Práce navazuje na řešené projekty MŽP (SM/10/70/04) a VZ MŠMT (MSM6840770040) a z hlediska vývoje 3D mobilního skenování bude pokračovat projektem TAČR v r.2011