NAKI - DF13P01OVV002 ( 2013 - 2016 )

Představení projektu


Cílem projektu je zavedení zcela nových technologií a vytvoření souboru metodik pro definování materiálového i chemického složení, diagnostiku poškození a popisu skutečného stavu maleb, obrazů, stavebních prvků i celých konstrukcí objektů kulturního dědictví pomocí nových neinvazivních diagnostických metod. Jádrem bude hyperspektrální snímání, založené na unikátní spektrální odrazivosti elektromagnetického záření jednotlivých sloučenin i materiálů (nové zařízení je k dispozici na pracovišti navrhovatele), dále se bude jednat o využití bezpilotních prostředků (UAV) s pokročilou termovizí i snímáním objektů ve viditelném a blízkém infračerveném záření. Rozvíjeno bude prostorové skenování metodou obrazové korelace, představeny budou nové metody vizualizace a zpracování dat z oblasti fotogrammetrie a panoramatického snímání. Při fotogrammetrických metodách dokumentace bude kladen důraz na vývoj nízkonákladových dostupných systémů pro plnou prostorovou automatickou či poloautomatickou dokumentaci zejména historických objektů.

Řešitel projektu (FSv ČVUT) je jakožto vědecko-výzkumná organizace a vysoká škola mimo jiné zaměřen na laserové skenování, DPZ, rešerše literatury, výzkum a vývoj technologií laserového skenování a presentace výsledků v mezinárodním měřítku.

Projekt je vyústěním dlouhodobého zájmu pracoviště o problematiku ochrany památek kulturního dědictví.

Řešitel projektu se účastní COSCH Round Robin Test - celoevropského testu hyperpsktrálních zařízení pro účely dokumentace kulturního dědictví.
Web

počítadlo.abz.cz