NAKI - DF13P01OVV002 ( 2013 - 2016 )

Řešitelský tým projektu


ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra mapování a kartografie
Katedra geomatiky je zaměřena na pořizování a zpracování geodat a zahrnuje velmi širokou škálu oborů od kartografie, katastru, mapování přes geoinformatiku, GIS, DPZ a fotogrammetrii. Kromě výuky a tradičního výzkumu je rovněž dlouhodobě řešena otázka pořizování,zpracování a vizualizace dat z 3D skenerů.

Web: ČVUT v Praze, Stavební fakulta