NAKI - DF13P01OVV002 ( 2013 - 2016 )

Vybavení laboratoře


Katedra geomatiky disponuje množstvím moderních měřických přístojů, z nichž ty relevantní pro projekt jsou stručně popsány v následujících odstavcích.

Jedná se o panoramatický fázový skener s dosahem cca 30m. Měří až 1,2 milionů bodů za sekundu. Použitý laser se řadí do třídy 3R. Rozsah zorného pole skeneru je 360°x 270°. Tento skener se hodí pro použití v reverzním inženýrství a památkové péči pro měření menších a středních objektů. Další technické parametry přístroje k dispozici v letáku dodávaném výrobcem.

Technické parametry

 

Je triangulační skener s rozsahem skenování od 0,5 m do 2,5 m. Jedno mračno obsahovat až 300 tis. bodů a nejlepší dosažitelná přesnost skeneru je 0,05 mm. Skener je využíván k tvorbě 3D dokumentace malých objektů. Další technické parametry přístroje k dispozici v letáku dodávaném výrobcem.

Technické parametry

 

Jedná se o RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) typu křídlo, které může být vybaveno kamerou snímající ve viditelném spektru a kamerou snímající v blízkém infračerveném spektru. eBee slouží sběru dat pro mapování a k tvorbě digitálních modelů povrchů a ortofot menších území. S využitím snímků z obou kamer je možné zkoumat vlastnosti vlastnosti.

Web

 

Je RPAS typu multikoptéra, který je vybaven závěsem na kameru. Lze tak pořídit i šikmé snímky území, budov atd. Hexakopter je využíván především v památkové péči a pro tvorbu dokumentace objektů.

Web

 

Je hyperspektrální skenner měřící odrazivost v rozsahu 400 - 1000um. Výrobcem je americká firma Headwall Photonics, Inc. a skenner je umístěn na motorizované pohyblivé hlavě (tzv. „Pan&Tilt jednotka), která je ovládána počítačem a zajišťuje pohyb nutný ke snímání objektu. Pan&Tilt jednotka je přímo ovládána uživatelem a je umístěna na stativu Callidus. Dokumentovaný objekt je snímán 1004 detektory a je možné získat až 810 spektrálních pásem v daném spektrálním rozsahu. Získaná data jsou 12-ti bytová a maximální spektrální rozlišení je 2µm. Osvětlení je zajištěno tvěma 75W halogenovými žárovkami, které jsou umístěny vedle senzoru.

Web

 

Bodový spektrometr měří odrazivost v spektrálním rozsahu 900 - 2500um. V daném spektrálním rozsahu disponuje s 512-ti spektrálními pásmy. Jeho výhodou je nejen široký spektrální rozsah, ale také fakt, že disponuje vlastním zdrojem osvětlení a tudíž je možné ho využít i v temných prostorách.

Web