NAKI - DF13P01OVV002 ( 2013 - 2016 )

Výsledky grantu


Výsledky projektu se dělí na aplikované výsledky výzkumu (mapy s odborným obsahem, ověřené technologie, patent, funkční vzorek a autorizovaný software) a dále na příspěvky na konferencích, knihy-monografie a časopisecké články a konference. Uvedeny jsou schválené výsledky za rok 2013-15 a letošní předkládané výsledky (2016).

Mapa s odborným obsahem

Ověřená technologie

Funkční vzorek

Patent

Software

  • Distorsion - program pro potlačení distorze objektivů – využitelné v blízké fotogrammetrii pro tvorbu fotoplánů v památkové péči.
    Manuál k programu Program
  • KorekcePVO - program pro zavedení korekce z délkového zkreslení pro přímé georeferencování na území ČR (využítí v letecké fotogrammetrii a RPAS)
    Manuál k programu Program

Knihy

Pavelka, K.; Pavlík, M.; Řezníček, J.; Kašička, F. Exaktní dokumentační metody průzkumu památek (s využitím geodetických a geofyzikálních metod). Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-05260-0.
Obálka

Pavelka, K.; Šedina, J.; Pacina, J.; Pánka, L.; Karas, J.; Šafář, V. RPAS - Remotely Piloted Aircraft System. Praha: katedra geomatiky, 2016. ISBN 978-80-01-05648-6.
Obálka

Ostatní publikační činnost

Faltýnová, M.; Matoušková, E.; Švec, Z. Visualization of Tracks Using Digital Terrain Model and Image Processing Methods. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. III. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. 3, art. no. 51, p. 405-410. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-12-4.
URL:http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article4249

Faltýnová, M.; Nový, P. Airborne Laser Scanning and Image Processing Techniques for Archaeological Prospection. In: ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences [online]. 2014, vol. 2014, no. XL-5/W2, p. 231-235. ISSN 2194-9034.
URL:http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-5/231/2014/isprsarchives-XL-5-231-2014.html

Faltýnová, M.; Švec, Z.; Vaverka, P. Archaeological Survey in the West Bohemia Using Airborne Laser Scanning Dataset. In: Proceedings of 4th Workshop on Cultural and Natural Heritage. 4th Workshop on Cultural and Natural Heritage. Matera, 06.06.2013 - 07.06.2013. Paris: Earsel. 2013. *.pdf

Faltýnová, M. - Pavelka, K. - Nový, P. - Šedina, J. COMPLEX ARCHAEOLOGICAL PROSPECTION USING COMBINATION OF NONDESTRUCTIVE TECHNIQUES In 25th International CIPA Symposium 2015 (XL-5/W7). Taipei: ISPRS, 2015, p. 141-146 Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-5/W7, 141-146,ISSN 2194-9034, Doi: 10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-141-2015
URL:http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-5-W7/141/2015/isprsarchives-XL-5-W7-141-2015.html

Faltýnová, M.; Poloprutský, Z.; Raeva, P.; Matoušková, E.; Housarová, E. Complex Analysis and Documentation of Historical Buildings Using New Geomatics Methods The Civil Engineering Journal. 2016, 2016(4), 1-8. ISSN 1805-2576.
URL:http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2016/2016_4/4-2016-0027.pdf

Housarová, E. - Pavelka, K. USING PANORAMIC PICTURE FOR MEASURING PURPOSES. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. III. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014. Albena, 17.06.2014 - 26.06.2014. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2014, s. 375-382. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-12-4. Dostupné z:http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article4245

Matoušková, E. - Faltýnová, M. - Pavelka, K. Influence of illumination and white reference material for hyperspectral imaging of cultural heritage objects. In 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. III. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, vol. III., p. 199-206. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-12-4.
URL:http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article4223&lang=en

Matoušková, E.; Hůlková, M.; Šedina, J. Plasters Composition Detection Using Reflectance Spectroscopy. Stavební obzor. 2016, 2016(4), 1-7. ISSN 1805-2576.
URL:http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2016/2016_4/4-2016-0023.pdf

Matoušková, E. - Pavelka, K.Hyperspectral approach to a non-invasive survey of cultural heritage objects. In: Proceedings of 5th WHISPERS conference. Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing. Gainesville, FL, 25.06.2013 - 28.06.2013. Florida: University of Florida. 2013.

Matoušková, E. - Pavelka, K. - Švadlenková, Z. Non-invasive survey of old paintings using VNIR hyperspectral sensor. In: GRUSSENMAYER, P., ed. ISPRS Archives. CIPA 2013. Strasbourg, 02.09.2013 - 06.09.2013. Strasbourg: CIPA 2013. 2013, s. 425-429. Volume XL-5/W2. ISSN 1682-1750. Dostupné z: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-5-W2/

Matoušková, E. - Pavelka, K. - Švadlenková, Z. USING VNIR HYPERSPECTRAL SCANNER FOR DIGITAL IMAGING AND ANALYSIS OF OLD PAINTINGS. In: Proceedings of 4th Workshop on Cultural and Natural Heritage. 4th Workshop on Cultural and Natural Heritage. Matera, 06.06.2013 - 07.06.2013. Paris: Earsel. 2013.

Matoušková, E. - Pavelka, K. - Starková, L. - Nováček, K. DOCUMENTATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES IN NORTHERN IRAQ USING REMOTE SENSING METHODS In 25th International CIPA Symposium 2015 (XL-5/W7). Taipei: ISPRS, 2015, p. 331-336 Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XL-5/W7, 331-336, ISSN 2194-9034, Doi: 10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-331-2015 URL: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-5-W7/331/2015/isprsarchives-XL-5-W7-331-2015.html

Matoušková, E. - Řezníček, J. - Bílá, Z. Testing Mobile Phone Applications for Photogrammetrical 3D Reconstruction of Objects Using Image Correlation Method. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. III. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014. Albena, 17.06.2014 - 26.06.2014. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2014, s. 319-326. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-12-4. Dostupné z: http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article4238

Matoušková, E. - Švec, Z. - Pavelka, K. USING VNIR HYPERSPECTRAL SENSOR FOR 17TH CENTURY OIL PAINTING DOCUMENTATION. In: GEOCONFERENCE ON INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING - CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL II. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013. Albena, 16.06.2013 - 22.06.2013. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2013, s.733-740. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-01-8. Dostupné z: http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article2898

Pavelka, K. Drony všude nad námi [online]. TZB info. 2016, 18(28), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/14444-drony-vsude-nad-nami

Pavelka, K. Využití RPAS pro mapování a monitoring [online]. TZB info. 2016, 18(30), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/facility-management/14487-vyuziti-rpas-pro-mapovani-a-monitoring

Pavelka, K. Zpracování dat RPAS a jejich využitelnost ve stavebnictví [online]. TZB info. 2016, 18(29), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/14461-zpracovani-dat-rpas-a-jejichvyuzitelnost-ve-stavebnictvi

Pavelka, K. et al. Non Expensive 3D Documentation and Modelling of Historical Object and Archaeological Artefacts by Using Close Range Photogrammetry. Geoinformatics. 2013, 2013(10), s. 53-66. ISSN 1802-2669. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/gi/article/view/gi.10.5

Pavelka, K. et al. RPAS AS A TOOL FOR THE MONITORING OF A NATURAL RESERVE. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. III. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014. Albena, 17.06.2014 - 26.06.2014. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2014, s. 291-298. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-12-4. Dostupné z: hhttp://sgem.org/sgemlib/spip.php?article4235

Pavelka, K. et al. RPAS AS A TOOL FOR THE RESEARCH, DOCUMENTATION AND MONITORING. In: Proceedings of the 35th ACRS conference. 35th ACRS conference. Nay Pyi Taw, 27.10.2014 - 31.10.2014. Nay Pyi Taw: ACRS 2014. 2014. Dostupné z: http://www.acrs2014.org

Pavelka, K. et al. Some Using of Airborne Laser Scanning in Archaeology [online]. In: LASAPONARA, R., ed. 33rd Earsel symposium 2013, Towards Horizon 2020. 33rd Earsel symposium 2013, Towards Horizon 2020. Matera, 03.06.2013 - 06.06.2013. Paris: Earsel. 2013, s. 849-856. ISBN 978-88-89693-34- 6. Dostupné z: http://www.earsel.org/symposia//2013-symposium-Matera/proceedings.php

Pavelka, K. et al. Using multi image photogrammetry for precise documentation of historical building parts. In: 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 Book 2 Informatics, Geoinformatics,and Remote Sensing Volume II. 16th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2016. Albena, 28.06.2016 - 07.07.2016. Sofia: International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. 2016, s. 1083-1090. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-59-9. Dostupné z: http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article8426

Pavelka, K. et al. USING OF CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY IN IMAGE BASED MODELLING FORM FOR ARCHAEOLOGY. In: Proceedings of the 35th ACRS conference. 35th ACRS conference. Nay Pyi Taw, 27.10.2014 - 31.10.2014. Nay Pyi Taw: ACRS 2014. 2014. Dostupné z: http://www.acrs2014.org

Pavelka, K. et al. Using remote sensing and RPAS for archaeology and monitoring in Western Greenland [online]. In: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2016 XXIII ISPRS Congress, Prague. XXIII ISPRS Congress 2016, Prague. Prague, 12.07.2016 - 19.07.2016. Göttingen: Copernicus GmbH (Copernicus Publications. 2016, s. 979-983. ISSN 2194-9034. Dostupné z: http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XLIB1/979/2016/isprs-archives-XLI-B1-979-2016.pdf

Pavelka, K. et al. Deformation measurement and using of GPR on the Charles Bridge in Prague. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské Matliare, Slovak Republic. 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Tatranské Matliare, 29.06.2016 -01.07.2016. Boca Raton: CRC Press. 2016, s. 817-822. ISBN 9781138032248. Dostupné z: http://www.crcnetbase.com/doi/abs/10.1201/9781315393827-138

Pavelka, K. - Bílá, Z. - Růžička, Š. Photo-Plan Creation of Cylindrical Objects [online]. In: GRUSSENMAYER, P., ed. ISPRS Annals - XXIV International CIPA Symposium Volume II-5/W1.CIPA 2013. Strasbourg, 02.09.2013 - 06.09.2013. Strasbourg: CIPA 2013. 2013, s. 229-234. Volume II-5/W1. ISSN 2194-9050. Dostupné z: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/II-5-W1/229/2013/

Pavelka, K. - Bílá, Z. - Řezníček, J. Low Cost Digitization, Visualization and 3D Printing of Globes Using Photogrammetry. In: 5th international conference on cartography and GIS. 5th international conference on cartography and GIS. Riviera, 15.06.2014 - 20.06.2014. Riviera: ICA. 2014, s. 362-371. 1. ISSN 1314-0604.

Pavelka, K. ; Faltýnová, M. Using of GPR and Laser Scanner for Historical Object Analysis. In: 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Tatranské Matliare, 29.06.2016 -01.07.2016. Boca Raton: CRC Press. 2016. ISBN 9781138032248.

Pavelka, K.; Faltýnová, M.; Bílá, Z.; Švec, Z. Some Using of Airborne Laser Scanning in Archaeology. In: 33rd Earsel symposium 2013, Towards Horizon 2020. Paris: Earsel, 2013, p. 849-856. ISBN 978-88-89693-34-6.

Pavelka, K.; Hůlková, M.; Matoušková, E.; Havlín, J. Exploration of the Charles Bridge in Prague by GPR and TLS Technology. Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2016, 2016(11), 264-268. ISSN 2344-2409. Dostupné z: http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/406-11-cislo-clanok-50

Pavelka, K. - Matoušková, E. USE OF REMOTE SENSING TECHNOLOGY FOR NON-INVASIVE SURVEY OF WALL PAINTINGS, PLASTERS AND PICTURES. In Proceedings of the 34th Asian Conference on Remote Sensing 2013. Jakarta: ACRS Indonesian Remote Sensing Society, 2013, vol. SCO2, art. no. SCO-2, p. 1577-1584. ISBN 978-1-62993-910-0.

Pavelka, K. - Matoušková, E. - Hanzalová, K.; NEW GENERATION OF SATELLITE DATA AND GOOGLE EARTH: INSTRUMENT FOR THE STUDY OF ANCIENT CIVILIZATIONS IN PERU. In: Proceedings of 4th Workshop on Cultural and Natural Heritage. 4th Workshop on Cultural and Natural Heritage. Matera, 06.06.2013 - 07.06.2013. Paris: Earsel. 2013

Pavelka, K. - Řezníček, J. - Faltýnová, M.; Using of Airborne laser scanning for historical mining documentation. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing - Conference Proceedings Volume II - Geodesy & Mine Surveying. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014. Albena, 17.06.2014 - 26.06.2014. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2014, s. 653-660. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-11-7. Dostupné z: http://sgem.org/sgemlib/spip.php?article4196

Pavelka, K. - Šedina, J. Creating of DSM Based on RPAS Measurement and Accuracy Testing. In: K. RŮŽIČKOVÁ and T. INSPEKTOR, eds, Springer International Publishing, 2015, p. 173-188. ISBN 978-3-319-18407-4. DOI: 10.1007/978-3-319-18407-4_15
URL: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-18407-4_15#

Pánková, B., et al. Exploitation of Stereophotogrammetric Measurement of a Foot in Analysis of Planar Pressure Distribution [online]. In: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXIII ISPRS Congress, Prague 2016. XXIII ISPRS Congress 2016, Prague. Prague, 12.07.2016 - 19.07.2016. Göttingen: Copernicus GmbH (Copernicus Publications. 2016, s. 153-158. ISSN 2194-9050. Dostupné z: http://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/III-5/153/2016/

Řezníček, J. - Starková, H.; DOCUMENTATION OF DUMPS AND HEAPS BY USE OF UAV. In: GEOCONFERENCE ON INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING - CONFERENCE PROCEEDINGS, VOL II. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013. Albena, 16.06.2013 - 22.06.2013. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2013, s. 151-158. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-01-8. Dostupné z: http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?article2823

Šedina, J. - Bílá, Z. - Housarová, E. Lytro Camera Technology and its Usability for Close-Range Photogrammetry. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014,Conference Proceedings vol. III. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014. Albena, 17.06.2014 - 26.06.2014. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2014, s. 215-222. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-12-4. Dostupné z: http://www.sgem.org/SGEMLIB/spip.php?article4225

Šedina, J. - Housarová, E. - Matoušková, E. Documentation of Urn Graves of Knovíz Culture by RPAS [online]. Geoinformatics. 2016, 2016(15), s. 71-82. ISSN 1802-2669. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/gi/article/view/gi.15.2.6

Šedina, J. - Pavelka, K. - Housarová, E. Examples of using RPAS [online]. Interdisciplinarity in Theory and Practice. 2015, 2015(7), s. 237-242. ISSN 2344-2409. Dostupné z: http://www.itpb.eu/index.php/ctmenu-item-3/14-engineering/188-7-cislo-43-clanok

Šedina, J. - Pavelka, K. - Housarová, E.RPAS as a tool for mapping and other special work In: Proceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies. Leiden: CRC Press/Balkema, 2015, p. 405-411, ISBN 978-1-138-02907-1.
*.pdf