úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

Kaple sv. Vojtěcha
[Ukončen sběr dat]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

Popis objektu:

Kaple se nachází v obci Lštění v Jižních Čechách. Jedná se o kamennou kapli postavenou nad studní. Kaple má nepravidelný osmiúhelníkový půdorys s jehlancovitě tvořenou střechou, která je ukončena plechovou korouhvičkou s novodobě provedeným křížem. Střecha je kryta dřevěným štípaným šindelem. Fasáda je omítnutá a zakončena jednoduchou podokapní římsou, prolomena jedním čtvercovým oknem a pravoúhlým vchodem s kamenným ostěním. Uvnitř tvoří kaple kruhový půdorys, je plochostropá s dřevěným podbitím. Podlaha je tvořena kamennou dlažbou a nachází se v ní otvor se studnou. Naproti vstupu jsou dva cca 1 metr široké výklenky s klenutým nadpražím. Dnes je ve výklenku vymalován obraz sv. Vojtěcha v pozadí s kaplí. Okno tvoří jen dřevěný rám, dveře jsou dřevěné rámové z vodorovně kladenými výplňovými svlaky.

Historie objektu:

Kaple se nachází jižním směrem od barokního kostela sv. Vojtěcha, který byl vystaven v letech 1739-1741 na místě původního gotického kostela z 2. poloviny 13. století. Kaple sv. Vojtěcha byla vystavena nad pramenem a byla vybudována v 18. století. Podle pověsti je ve studni kaple zázračná voda. Syn hraběnky Arnoštky z Egenberku po umytí nabyl opět zraku. Proto nechala hraběnka vysvětit kostel sv. Vojtěcha a nad pramenem postavit kapli.

Abstrakt:

Chapel of Saint Vojtěch is located in Lštění. It is a small village in South Bohemia. The Chapel was built in 18th century. Ground plan of this construction is irregular octagon. The roof has a pyramid shape and is made up of wooden shingle. On the top of the roof is vane with a cross. There is a spring in the chapel, which has miraculous water by the legend.

Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b