úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

trojboká kaplička Zbenice
[Ukončen sběr dat]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

Popis objektu:

Trojboká barokní kaplička se nachází v severozápadní části vsi Zbenice na kopečku za zámkem na louce pod rybníkem. Zbenice leží asi 5,5 km jihovýchodně od Milína při silnici č. 4 z Prahy do Strakonic (Jihočeský kraj). Kaplička má tři strany o délce 3,7 m. Výška objektu je 5,8 m. Fasáda kapličky i její výklenky jsou značně poškozeny.

Historie objektu:

Trojboká barokní kaplička nacházející se v louce za zámkem je dokumentována k poslední čtvrtině sedmnáctého století minulého tisíciletí. Nynější zámek jest do čtverce zastavěn, s průčelím o 6 osách a se slabě vyznačeným risalitem uprostřed. Když roku 1618 koupil Zbenice od Jana Vlka z Kvítkova Vilém Šléglovský ze Šicendorfu, nechal zde postavit novou pozdně renesanční čtyřkřídlou tvrz s malým uzavřeným nádvořím. Budova má dodnes valeně klenuté přízemí a plochostropé patro, přístupné trojramenným schodištěm doplněném pavlačemi po vnitřním obvodu nádvoří. Vilémova manželka Alena, rozená ze Stříteže, se po jeho smrti znovu provdala za Jindřicha z Bynu a Bynovští zde pak sídlili skoro celé jedno století. Roku 1758 prodal Jan Čejka z Olbramovic statek svatojanskému klášteru, po jehož zrušení a dořešení majetkových převodů jej nakonec roku 1805 získal Karel Schwarzenberg, který jej připojil k orlickému panství. Od té doby byly Zbenice až do roku 1948 schwarzenberským majetkem. Po znárodnění se zde vystřídalo několik různých institucí, budova byla či spíše nebyla typicky „udržována“ a nakonec jako majetek JZD Chraštice roku 1982 vyhořela. Poté byla sice provizorně zastřešena, v současnosti je ovšem prázdná a bez využití pomalu chátrá.

Abstrakt:

Triangular baroque chapel located in the meadow behind the castle is documented in the last quarter of the seventeenth century of the last millennium. Zbenice lies about 5.5 km southeast of Milíin the road from Prague to Strakonice. The chapel has three sides with a length of 3,7 m. The height of the building is 5,8 m. The facade of the chapel is considerably damaged.

Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b