úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

kaple Panny Marie
[Registrováno]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

Zadání: Vytvořte měřickou fotodokumentaci památkového objektu jako podklad pro budoucí možné fotogrammetrické vyhodonocení.

Povětrnostní podmínky: zataženo, silný vítr.

Datum snímkování a oměření: 17. 3. 2007, 12:30 - 13:00 hod.

Postup prací:
1) rekognoskace terénu a zvolení metody
2) signalizace spojovacích bodů
3) snímkování
4) zaměření oměrných měr
5) zpracování získaných údajů.

Po rekognoskaci objektu a jeho okolí jsem zvolila použitou metodu zaměření. Před vlastním snímkováním jsem pro snažší vyhodnocení snímků umístila po objektu papírové terčíky (sloužily jako spojovací body), přičemž na přední stěně body 5 a 7 určovaly svislici (pomocí olovnice) a body 1 a 2 určovaly nejdelší vzdálenost - slouží pro udání rozměru a orientace při vyhodnocení.

Při vlastním snímkování jsme pořídila celkem 8 snímků ze vzdálenosti cca 7m již uvedeným digitálním fotoaparátem (zaostření na nekonečno, rozlišení 2304x1728, bez zoomu). Objekt byl dobře přístupný ze všech stran.

Na závěr jsem provedla práce v laboratoři - zorientování snímků v programu PhotoModeler. Výsledný .pmr soubor je umístěn ve zpracovaných datech pod záložkou Vyhodnocení.

Závěr: Bylo pořízeno celkem 8 snímků, vyhotoveny 3 náčrty zobrazující půdorys s rozmístěním snímků, nárys stěn s kontrolními délkami. Všechna data byla vložena do aplikace PhotoPa.

23. dubna 2007
Adéla Seberová

Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b