úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

Kaple Sv. Vojtěcha
[Ukončen sběr dat]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

Popis objektu:

Kaple svatého Vojtěcha se nachází na okraji obce Kralovice, po pravé straně při silnici směrem na Lednici. Jedná se o drobný zděný sakrální objekt na přibližně čtvercovém až obdélném půdorysu. Zastřešen je sedlovou střechou o sklonu cca 40°, která je krytá dvojitě kladenými taškami bobrovkami. Objekt je orientován hlavním průčelím na SSZ. K silnici je postaven SVV podélným průčelím. Hlavní průčelí je prolomeno dveřním otvorem s mírně segmentovým završením. Výplní jsou dřevěné dvoukřídlé dveře, osazené hluboko v ostění. Každé křídlo je horizontálně dělený rám s kazetou ve spodní a mříží v horní části. Dveřní otvor je lemován jednoduchým ostěním, předstupujícím cca 1cm. Stejným způsobem je proveden lizénový rámec průčelí. Ten je postaven na hrubě omítaném obvodovém soklu. Obě postraní lizény se v horní části zaoblují směrem do objektu a přecházejí v čtverečkový zubořez. Nad tímto dekorem spočívá profilovaná korunní římsa, nesoucí trojúhelníkový štít objekt. Ten je opět zvýrazněn lizénovým rámcem. Ve spodních rozích štítu jsou kulaté otvory o průměru cca 5cm, zřejmě odvětrání krovu. Štít je završen pískovcovou kuželkou s kovovým sluncem a nápisem IHS. Obě podélná průčelí jsou rámována lizénami, postavenými na soklu a završenými korunní římsou. Zadní průčelí je pak členěno pouze lizénovým rámcem, tentokrát již bez korunní římsy. Fasáda objektu je tvořena hladkou omítkou, v šedobílém až jemně okrovém odstínu. Interiér je jednoduchý, vymalovaný bílím vápenným nátěrem. Strop je opatřen kruhovým štukovým zrcadlem s jednoduše profilovaným rámem. Uvnitř zrcadla je modrá hvězdná obloha.

Historie objektu:

Kaple byla postavena zřejmě někdy v první polovině 19. století rodinou Vojtěcha Říhy, mlynáře z nedalekého mlýna. Jméno Vojtěch bylo v této rodině poměrně obvyklé a proto také kaple byla zasvěcena patronovy tohoto jména. Není zcela jasné, zdali se původně jednalo pouze o dřevěnou stavbu, čemuž by také nasvědčoval záznam v císařském otisku stabilního katastru, pořízený roku 1839. Tam je stavba znázorněna bez vybarvení. Zděná kaple tedy mohla pocházet až z pozdějšího období, ale zajisté ještě z 19. století, kam ji lze i slohově zařadit. Dle výpovědi pana Vojtěcha Říhy, se vždy v den Sv. Vojtěcha (23. duben) ke kapli konalo procesí od kralovického kostela jenž je vzdálen cca 800m. V prostoru před kaplí pak byla sloužena mše. Do dnes se o údržbu kaple a jejího okolí stará rodina Říhova. Zpravidla je tomu tak právě v den Sv. Vojtěcha. Poslední větší oprava proběhla v říjnu roku 1989, kdy byla opravena střecha a fasáda. roku 1990 byla kaple vykradena. Tehdy zmizela socha Sv. Vojtěcha. Dnes je v interiéru vyvěšena pouze fotokopie obrazu Sv. Vojtěcha, jehož originál nechala rodina Říhova namalovat v 90. letech 20. století. Objekt není zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek.

Abstrakt:

Die Heiliger Adalbert Kappel steht an die südliche Grenze der Stadt Kralowitz, neben den Weg nach dem Dorf Lednice. Es ist kleine einschiffiger, klassizische sakral Bau, erbaut ungefähr im die Halbe des 19. Jahrhundert. Als der Erbauer war die Familie der Müller Říha, aus dem nähere Mühle. Die Kappel hat etwa quadratisch Grundriss mit Seiten 3,5m und 3,75m lange und ist mit dem Giebeldach überdachtete. Die Fassaden sind glatten, mit die Liesenen zergliedert. Im Interieur war die Statue der Heiliger Adalbert, aber dies war im Jahr 1990 gestohlen. Heute ist dort nur die Kopie des Bild am welche ist dieser Heiliger abgebildet. Die letzte großer Restaurierung die Kappel war am Jahr 1989 vorgenommen und es hat die Familie Říha erstellt.

Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b