úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

Alžbětínská kaple
[Ukončen sběr dat]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

Popis objektu:

Kaple se nachází na křižovatce ulic Mlýnská a Poštovní. Je situována do prostor Husova sadu v centru Ostravy.
Její rozměry jsou přibližně 3.5x3.5m, na výšku pak, včetně věžičky, 5m. Půdorys je čtyřúhelník, jenž v rozích objektu přechází, vlivem jednotlivých sloupů, do poduškovitých tvarů.
Vstup do kapličky zajišťují kovové vrata, jejichž mozaika je typická pro novogotický styl. Totéž platí i u dalších částí objektu, jako jsou portálová klenba a zdobení v oknech. Ty se nacházejí na pravé a levé boční stěně.
Na kovové střeše kapličky se nachází věžička ve tvaru osmiúhelníku, zdobená na každé straně křížem. Její vrchol přechází do špičky. Z dané střechy se ve všech rozích kapličky spouští okapová roura na odtok vody.
Objekt je zvláště ze zadní strany v dezolátním stavu. Nejčastějšími vadami jsou opadaná omítka a grafity na stěnách.

Historie objektu:

Alžbětina kaple byla původně postavena na rohu dnešní Přívozské a Dvořákovy. Starou kapličku nechal vybudovat měšťan Moravské Ostravy J. Žáček. Vlastnil dům na Hlavním náměstí ( dnes Masarykovo) a byl tkalcovským mistrem.
S jeho jménem je spojována zajímavá událost: v zadní části svého domu postavil hospodářskou budovu z kamenů zídky zrušené šibenice, která stávala na Fifejdách. Moravská Ostrava sice měla hrdelní právo až do roku 1729, ale kat ve městě zřejmě nikdy nebyl.
Právě v důsledku přeměny hřbitova na park nechalo město koncem devadesátých let 18.století přemístit kapli jen o několik desítek metrů dál, třebaže například známý veřejný činitel Edmund Palkovský nabádal radní, aby kapli postavili u školy či kláštera.
Nový objekt dokončil v roce 1900 v novogotickém slohu známý moravskoostravský stavitel ( a později starosta) Hans Ulrich. Na oltář a výzdobu přispěli měšťan Julius Stalmach a " ostrostřelci z vinárny Vincence Poppa". Ostrostřelecký spolek byl v Ostravě velmi populární.
Původní pohnutkou ke stavbě kaple byla událost z 10. září 1898: Italský anarchista Luigi Luccheni probodl v Ženevě pilníkem Alžbětu, manželku císaře Františka Josefa I. Stalo se tak zrovna o padesátém výročí nastoupení tohoto panovníka na trůn. Alžběta byla také naší císařovnou, město podle ní nechalo pojmenovat rovněž ulici, což je dnešní Českobratrská.

Abstrakt:

The Elizabethan chapel was built in the 1990 in a small park, which served as Jewish graveyard in formel times. The chaple was dedicated to Queen Elizabeth.
This chapel is situated in green place between two roads in Ostrava city. It was built in gothic revival style.
Its dimensions are: 3.5m length and width and 5m high.

Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b