úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

Kaplička v Žehušicích
[Ukončen sběr dat]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

Popis objektu:

Kaplička stojí v jižní části obce Žehušice, která se nachází ve středních Čechách, okres Kutná Hora. Podle internetové databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního(www.cuzk.cz) má čtyři vlastníky: František Kubelka, 176 Chotusice 285 76,Jaromír Kubelka, Hloušecká 277/10 Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město 284 01,Vladimír Kubelka, 259 Chotusice 285 76, Hana Špitálníková, 176 Žehušice 285 75.

Historie objektu:

Zděná výklenková kaple s obrazem sv. Mikuláše vznikla s největší pravděpodobností ve druhé polovině 18. století. Ovšem žádné dokumenty o stavbě nejsou známy. O vzniku či příčině stavby nevíme dnes nic. První zmíňka o kapličce je z roku 1830, kdy dal hrabě Josef Matyáš Thun sešlou kapličku opravit kvůli jubilejnímu procesí. v této době byly ve výklencích obrazy: Sv. Isidor, sv. Vojtěch a sv. Gothard. Od této doby nenacházíme po velmi dlouhou dobu o kapli žádné zmíňky. Až v roce 1902, kdy byla tehdy dosti zdevastovaná kaple znovu opravena spolkem Blahoslavené Anežky. V této době bylo kolem kaple zbudováno železné zábradlí a do výklenků vloženy dva obrazy: Z mrtvýchvstání krista a Sv. Vojtěch. Předchozí obrazy byly zničeny v průběhu chátrání. Další a dosud poslední rekonstrukcí prošla kaplička v nedávné době. Nutno podotknout, že kvatita práce byla nevalná, jelikož z kapličky již teď odpadává omítka.

Abstrakt:

The Champel St. Catarine was founded in second half of 18. century. But from this period we know nothing. The first times we know some knowledge is year 1830. In this year was campel restored by count Josef Matyaš Thun. Second restoration was in Year 1902. At that times was iron fens build aroud the champel. Last Restoration was befor few years. The champel is situated at the south end of Žehušice near the road to the Chotusice.

Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b