úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

VODOVOD CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA A CÍSAŘOVNY ALŽBĚTY
[Ukončen sběr dat]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

Popis objektu:

Věž nad šachtou č. 4 je poslední z celkově čtyř, které byly na konci devatenáctého století vystavěny nad sítí podzemních chodeb sloužících ke svodu vody z pramenů v okolí Loubského potoka v Děčíně nedaleko Kamenické ulice. Má čtvercový půdorys a je ze všech stran zdobena bosáží z pískovcových kvádrů. V supraportě je německé označení a číslo šachty. Pod korunní římsou je ze všech stran obdélníkové větrací okénko. Věž je zakončena kupolí složenou ze čtyř pískovcových dílů. V podlaze je potom vyústění šachty opatřené ocelovým žebříkem.

Historie objektu:

V roce 1879 byl položen základní kámen k prvnímu modernímu děčínskému vodovodu, který prosadil tehdejší děčínský starosta Mudr. Josef Steinhauser. Hygienická situace se mu už zdála neúnosná, a tak založil vodovodní výbor při městské radě, který celou výstavbu financoval a zajišťoval. Bylo nalezeno několik vhodných pramenů z nichž je jeden právě v horní části Loubské rokle, kde se objekt nachází. Část tohoto území však spadala pod obec Ludvíkovice, a byla proto vyplacena částkou 1200 zl. Dílo dostalo jméno Vodovod císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty, tento název byl z pamětní desky odstraněn v roce 1920 v souladu se zněním Zákona na ochranu republiky. Věže jsou v podzemí spojeny štolou dlouhou 443m. Dokončeny byly roku 1881.

Abstrakt:

Aqaduct is situated near Kamenicka street on the right riverside of the Loubský stream at the periphery of Děčín town. Towers were built at the end of nineteen century under the patronation of Děčín town in historicist technical style. It is four meters high and two meters wide. Dated to 1879.

Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b