úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

Kaplička Pany Marie v Líšnici u Sepekova
[Ukončen sběr dat]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

Popis objektu:

Pozdně barokní kaplička obdélníkového půdorysu. Po obvodu celé stavby je nízká podezdívka, která je v přední části kapličky vyšší a srovnává terénní nerovnosti. Kaplička stojí na mírném svahu čelem k místní komunikaci. Každá ze stěn je po stranách ozdobena falešnými sloupy, sahajícími od podezdívky ke střeše. V obu bočních stěnách jsou malá okna s rovným parapetem a ze shora uzavřená obloukem. Střecha je jednoduchá sedlová s krytým zděným ozdobným štítem. Tento ozdobný štít má stejný tvar z přední i zadní strany kapličky a je od stěny oddělen úzkou, taškami krytou, římsou. Tato římsa se jako ozdobný prvek opakuje přibližně ve dvou třetinách výšky štítu ještě jednou. Uprostřed hřebenu střechy je malá osmihranná zvonička. Vchod do kapličky je uprostřed čelní stěny a vedou k němu dva kamenné schody. Nad vchodovými dveřmi je kulatý vlis Panny Marie s dítětem.

Historie objektu:

Tato pozdně barokní kaplička panny Marie pochází z roku 1780.Byla postavena neznámým autorem na návsi malé osady Líšnicek, která je součástí vesnice Sepekov. Součástí kapličky je i kamenný kříž z roku 1835 s motivem Ukřižování, který se nachází v těsné blízkosti kapličky. Po 2. sv. válce byla vnější výzdoba kapličky obohacena o kulatý vlis Panny Marie s dítětem. Tento vlis je dílem místního rodáka, známého českého sochaře Břetislava Bendy (1897-1983). Nyní je kaplička ve skvělém stavu, jelikož byla na podzim minulého roku opravena současně s místním barokním kostelem. Zajímavostí je, že Líšnice je rodištěm též českého kardinála Miloslava Vlka.

Abstrakt:

DESKRIPTION : This late baroque village chapel has an oblong shape. The village chapel has got a retaining wall that is higher in fore part than somewhere else. The building is situated on small slope. All walls have some false posts. Their height is from the retaining wall to the roof. The small windows with a straight bottom are in both side walls. The roof is simple saddle with cover gable. This decorative gable has got the same shape in the front side as in the back side of village chapel. In the middle of the roof is a small bell-ringer. An entrance is in the middle of the front side. Two stone stairs are before this entrance. A round fresco of Virgin Mary with the infant is over the entry. HISTORY : This late baroque Virgin Mary´s village chapel was built in 1780. It was built by unknown author in a village green of small settlement Líšnice which is part of village Sepekov. There is a stone cross from 1835 with motif of crucifies. This cross is near the village chapel. This village chapel was enriching by round fresco Virgin Mary with an infant after second war. This fresco is created by Břetislav Benda (1897-1983), familiar Czech sculptor who is native of Sepekov. Now the village chapel is in good condition, because it was repaired with a local baroque church last year in autumn. This place is interesting with the next native of Líšnice. His name is Cardinal Miroslav Vlk.

Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b