úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

Výklenková kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého
[Ukončen sběr dat]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

Popis objektu:

Kaplička se nachází na návsi obce Drozdov ve Středočeském kraji, okrese Beroun. Má obdelníkový půdorys přibližně 2 x 2,7 m. Na čelní straně dominují dřevěné dveře, ke kterým vedou dva schůdky. Na střeše je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého ve velikosti zhruba 1,5 m. Na zadní a bočních stěnách jsou výklenky. Kaplička byla v roce 2007 restaurována.

Historie objektu:

Z knihy DROZDOV Střípky z historie 1368-1993: ¨Na samém začátku 19. stol. v roce 1804 pojala obecní rada na svou dobu úžasný nápad, že založí pamětní knihu, kam se budou zapisovat všechny důležité okamžiky ze života obce. ... Bohužel zůstalo jen u záměru, který se v tehdejších dobách nepodařilo dovést do konce. Přesto se v rozmezích let 1814 až 1846 dovídáme z pamětní knihy některé zajímavé údaje. Např. o vysvěcení kapličky 16. května 1817. Tato kaplička dodnes zdobí drozdovskou náves. Jeto pozdně barokní stavba obdelníkového půdorysu s bohatě profilovanou a v průčelí příliš vzdutou podstřešní římsou, do níž se vchází po 4 schodech. Běžnému průměru podobných staveb se vymyká nezvyklou ozdobou střechy. Ta byla položena bobrovkovou krytinou, která spočívala přímo na valené klenbě a na ní také stála pískovcová socha Jana Nepomuckého v mírně podživotní velikosti. Drozdovští sami nejlépe vědí, jak kaplička působila malebně zvláště ve společnosti torza mohutné lípy.¨ Stavba je státní národní památkou a před rokem 1988 byla zapsána na seznam nemovitých památek ČR. Od roku 2005 až do konce roku 2008 byla restaurována socha sv. Jana Nepomuckého a zároveň byla vyhotovena její replika, která je nyní umístěna na kapličce, originál je uložen na Obecním úřadě. Restaurátorské práce prováděl akademický sochař Jan Turský. V roce 2007 byla restaurována kaplička, byla provedena výměna střešní krytiny a byly vyhotoveny nové dveře.

Abstrakt:

The chapel is located on the village green Drozdov . Drozdov is situated between Prague and Pilsen. It has a rectangular shape of 2 x 2,7 m. The front wall is dominated by a wooden door, which is run by two steps. On the roof is a statue of St. Jan Nepomucký insize around 1,5 m. The chapel was restored in 2007.

Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b