úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

Kaplička u Městečka
[Ukončen sběr dat]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

K dokumentaci vybraného objektu bude použit digitální fotoapárát. Snímky budou pořízeny s orientací na výšku kolem celého objektu s minimálním překrytem zájmové oblasti 60% z více jak osmi stanovisek tak, aby bylo případně možné objekt v budoucnu rekonstruovat metodou průsekové fotogrammetrie. Snímkovat se bude v krajní poloze objektivu a umožní-li to fotoaparát, nebude se během snímkování přeostřovat a měnit clona objektivu. Snímky budou pořízeny z vhodné vzdálenosti, aby co nejvíce pokryly měřený objekt. Zároveň se bude dbát na dodržení stejné vzdálenosti snímkování. Pro usnadnění případného vyhodnocení budou na stěny objektu rovnoměrně rozmístěny signalizované body - černobílé terčíky, na boční stěny po šesti bodech, na čelní a zadní stranu po sedmi bodech. Kromě snímků budou na objektu změřeny kontrolní délky. Pomocí GPS přístroje bude určena poloha stavby v systému WGS84.

Seznam pomůcek:

Digitální fotoaparát
Pásmo
Přístroj GPS
Terčíky


Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b