úvodní strana
o projektu
mapa
vyhledat objekt
nápověda
kontakt

registrace
přihlašovací jméno:

heslo:


 


Při problémech s přihlášením do systému nahlédněte do nápovědy.
objekt

Kaplička u Městečka
[Ukončen sběr dat]

Přehled| Rozvaha| Literatura| Popis| Pomůcky| Snímky| Měření| Zpráva| Vyhodnocení

K dokumentaci vybraného objektu byl použit digitální fotoapárát Canon PowerShot G11.

Nastavení fotoaparátu:

Ohnisková vzdálenost: 30mm
Rozměry: 3648x2736 pixelů
Rychlost ISO: ISO-100
Závěrka clony: f/5

Snímky byly pořízeny s orientací na výšku kolem celého objektu s minimálním překrytem zájmové oblasti 60% z deseti stanovisek tak, aby bylo případně možné objekt v budoucnu rekonstruovat pomocí metody průsekové fotogrammetrie.
Snímkování bylo prováděno v krajní poloze objektivu a během snímkování se neměnila clona objektivu. Snímky byly pořízeny z vhodné vzdálenosti, aby co nejvíce pokryly měřený objekt a aby byla dobrá perspektiva. Při fotografování byla dodržena stejná vzdálenost snímkování.
Pro usnadnění případného vyhodnocení byly na stěny objektu rovnoměrně rozmístěny signalizované body - černobílé terčíky, na bočních stěnách po šesti bodech, na čelní a zadní straně po sedmi bodech.
Kromě snímků byly na objektu změřeny kontrolní délky. Pomocí GPS přístroje Garmin eTrex Legend HCx byla určena poloha stavby v systému WGS84. Souřadnice byly převedeny do
S-JTSK.


Copyright© 2K5-7 Jiří Preisler | Připomínky zasílejte na jiri.preisler@fsv.cvut.cz | verze 3.0b