Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | Fotogrammetrie 2

Fotogrammetrie 2
Poslední modifikace: 2018-02-13 11:32:05

Přednášející:

Prof. Karel PAVELKA

Obsah:

Prvky vnitřní a vnější orientace, vlivy působící na snímkové souřadnice, relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Početní řešení orientace, analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje, mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Ortofoto a principy digitální fotogrammetrie. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie a letecké laserové skenování. Letecká fotogrammetrie, IMU (INS/GPS), 3D skenování.

Přednášky:

Přednášky předmětu Fotogrammetrie 2 ve formátu pdf naleznete zde.

Zakončení:

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Přehled otázek ke zkoušce naleznete zde.

Náplň cvičení:

školní rok 2017/2018 – letní semestr 13 týdnů
  • cvičení jsou 1 x za 14 dnů po 4 hod.
  • studenti z jednotlivých studijních kroužků jsou obvykle rozděleni do dvou podskupin (je-li v kruhu více jak 10 členů)
  • každá podskupina má svůj harmonogram zpracování úloh
  • z každé úlohy se zpracovává technická zpráva za jednotlivce/skupinu
  • technické zprávy jsou přebírány vyučujícím - vyjadřuje se k obsahu, formě a termínu odevzdání
  • podmínkou udělení zápočtu je úspěšné splnění zadání úloh a odevzdání/převzetí všech zpráv
  • podrobné informace k průběhu semestru a jednotlivých úloh poskytne vyučující
  • organizační zajištění - každou úlohu garantuje/vede jeden vyučující

Úlohy:

1. Tvorba DMP a ortofota ze snímků pořízených RPAS - 4 hod. .... vede - Ing. Bc. HOUSAROVÁ
2. Přesné určení malých posunů - 4 hod. .... vede - Ing. DLESK
3. Analytické aerotriangulace a digitální ortofoto - 8 hod. .... vede - Ing. HODAČ, Ph.D.
4. RPAS - projekt snímkového letu - 4 hod. .... vede - Ing. RAEVA


Harmonogram:

Aktuální harmonogram cvičení stahujte odsud - dokument v pdf formátu. [18.02.13 JH]
pozn.: výše uvedený harmonogram se může měnit. Bližší informace Vám podají vyučující.

Zápočty:

Aktuální stav splnění jednotlivých úloh najdete zde. [bude aktualizováno JH]
pozn.: s případnými dotazy se prosím obracejte přímo na jednotlivé vyučující, viz kontakty.

Literatura:

Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skripta ČVUT 2003
Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skripta ČVUT 2003
Kolektiv autorů: Fotogrammetrie 10,20 - praktická cvičení, skripta ČVUT 2003
Pavelka K., Hodač J., Dolanský T., Valentová M.: Fotogrammetrie 30 - Digitální metody, skripta ČVUT 2001
Dvořáček P., Jurášková R., Růžek M.: Fotogrammetrie 10,20 - cvičení, skripta ČVUT 1997
Šmidrkal J.: Fotogrammetrie a DPZ, Díl 2, skripta ČVUT 1992
vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
platné ke dni 2018-02-13 11:32:05