Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | Fotogrammetrie 3

Fotogrammetrie 3
Poslední modifikace: 2013-12-09 17:12:02
!! Aktuálně !!

13.09.19 - byl aktualizován harmonogram k novému semestru .. ZDE [JH].
13.12.09 - byl definován způsob odevzdání projektu na server .. ZDE [JH].
13.12.09 - byly definovány výstupy projektu .. ZDE [JH].
12.11.06 - byly definovány základní parametry výsledných 3D modelů .. ZDE [JH].


Kód předmětu: 153FTG3
Počet kreditů: 0+2
Zakončení: kz
Obor: G+K
Semestr: zimní
Typ předmětu: modulový

Náplň předmětu

V rámci předmětu studenti zpracovávají semestrální projekt. Náplní projektu je buď vyhodnocení dat pořízených v projektu PhotoPa (viz průseková FTG dále), nebo projekt tvorby digitálního ortofota. V probíhajícím zimním semestru nebude projekt ortofota zpracováván a veškeré dále uvedené materiály týkající ortofota tak nejsou aktuální.

Studijní materiály a dokumenty budou studentům dodávány podle potřeby. [13.09.18 JH]

Klíčová slova

a. ortofoto - digitální fotogrammetrie, digitální ortofoto, digitální fotogrammetrická stanice, snímkové orientace, analytická aerotriangulace, digitální model terénu, maskování a mozaikování rastrů;
b. PhotoPa - průseková fotogrammetrie, kalibrace, PhotoModeler, CAD, plán - pohled, digitální 3D model

Organizace zpracování

Práce na projektu probíhá dle typu projektu buď v dvoučlenných skupinách (ortofoto) nebo samostatně (PhotoPa). Projekty jsou zpracovávány na digitální fotogrammetrické stanici PhoTopoL a v software PhotoModeler.

Vyučující

Ing. Jindřich Hodač Ph.D.


************************************************************************************************************************

Zadání - ORTOFOTO

!!v aktuálním zimním semestru není aktuální!!

Základní dokumenty

1. náplň, zádání, hodnocení, výstupy, orgranizace [09.09.22]
2. harmonogram řešení projektu [10.10.05]
3. definice cílů - dokument definuje znalosti (teorie) a dovednosti (praxe) jichž by jste měli po absolvování předmětu dosáhnout.
4. šablona textu referátu + pokyny k vypracování prezentace a organizaci prezentací [08.11.11].

Pracovní dokumenty

1. technologické kroky projektu
2. šablona pro zpracování výsledků výpočtu AAT [xls soubor]
3. časová náročnost - tabulka shrnující Váš postup prací na projektu - k vyplnění [xls soubor]

- Referáty - seznam témat

Hodnocení skupin

- průběžné hodnocení projektů jednotlivých skupin

Vstupní data

 • kalibrační protokol komory
 • vlícovací body - souřadnice, místopisy
 • snímky - základní info, přehledky s VB a s ML, náhled
 • kontrolní soubor - prvky vnější orientace pro každý snímek

 • Manuály, návody, odkazy

 • PhoTopoL - obecný návod pro práci s programem, viz také [1]
 • TopoL - obecný návod pro práci s programem
 • AeroSys - postup výpočtu AAT, viz také [1],[2]
 • AeroSys - podrobné informace k výpočtu - viz materiály k výuce FTG2. Pozor!! používáte jinou technologii a ne vše tam uvedené je možné využít
 • PhoTopoL - schéma uspořádání a číslování spojovacích bodů
 • TopoL - sběr bodů DMT ve stereomódu
 • TopoL - tvorba ortofota, maskování, mozaikování, výřez, kontrola výstupů
 • Digitální ortofoto - stručná teorie
 • Pozn.: - většina výše uvedených dokumentů je ve formátu PDF.

  [1] PAVELKA, Karel a kol.: Fotogrammetrie 30 - Digitální metody; ČVUT 2001
  [2] PAVELKA, Karel a kol.: Fotogrammetrie 1, 2. Praktická cvičení; ČVUT 2007
  [3] TopoL Software s.r.o. (CZ)
  [4] AeroSys Consulting (USA)

  ************************************************************************************************************************
  vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
  copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
  platné ke dni 2013-12-09 17:12:02