Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | PhotoPa

PhotoPa
Poslední modifikace: 2017-12-12 13:22:31
Aktuálně

17.12.12 - aktualizace dokumentů [JH].

a) projekt > přehledný SCÉNÁŘ průběhu .. zde
b) objekty > výběr > TYPOVÉ PŘÍKLADY pro zpracování .. zde
c) databáze > ROZSAH PROJEKTU .. zde
d) terén > FTG metody > KONFIGURACE snímkování .. zde [17.12.12]
e) terén > snímky > časté CHYBY .. zde
f) zpracování > databáze > vkládání dat DOPORUČENÍ+PŘÍKLADY .. zde [17.12.12]


Nástin ročníkového projektu

 • Úvod

 • Projekt vytvoření a naplnění databáze drobných památkových objektů PhotoPa si klade za cíl shromáždit a zpřístupnit měřickou dokumentaci historicky cenných objektů na území ČR. První fáze projektu spočívá ve sběru vhodných dat, která konzervují současný stav památky a umožní vyhodnocení v budoucnu, kdy případně dojde buď k zániku/devastaci památky. Měřická dokumentace pak může sloužit např. pro účely rekonstrukce.
  Studenti oboru geodezie zpracovávají v rámci předmětu fotogrammetrie 1 semestrální projekt, jehož cílem je právě sběr takovýchto dat. Databáze je otevřena i přispěvatelům z jiných organizací. Komunikace probíhá přes internetové rozhraní pomocí formulářů xml.
  V současné době existuje fotodokumentace mnoha drobných památkových objektů. Málokterá však vykazuje měřické atributy. Často se setkáváme s dokumentací, která je spíše samostatným uměleckým dílem, než aby vypovídala o skutečném stavu věci. Existuje mnoho fotografií jednotlivých památek, které jsou pro technickou dokumentaci bezcenné, protože o způsobu jejich pořízení není nic známo. Lze pouze konstatovat, že se jedná o zdařilou fotografii vhodnou na výstavu. Pro účely měřické dokumentace je nutné znát určité parametry použitého fotoaparátu. Vlastní fotografie musí být pořízeny vhodným způsobem tak, aby byly použitelné pro následné zpracování. Tento projekt je zaměřen na vytvoření dokumentace památkového objektu, která bude jednoduchá, ale zároveň dostačující pro případné budoucí vyhodnocení geometrického tvaru objektu.

 • Cíl projektu

 • Vytvořit měřickou dokumentaci památkových objektů, které jsou ve špatném stavu nebo jsou nějakým jiným způsobem ohroženy. Tato dokumetace bude sloužit jako podklad pro případné budoucí vyhodnocení geometrického tvaru objektu.

 • Databáze

 • Databázi PhotoPa naleznete na adrese: http://lfgm.fsv.cvut.cz/photopa2003

Zpracování projektu

Metodika zpracování projektu vychází z .. 3x3 pravidel pro jednoduchou fotogrammetrickou dokumentaci.
Návod na zpracování projektu naleznete .. zde.
Vzorový projekt naleznete .. zde.
Snímkování - Jak snímkovat pro fotogrammetrii, .. přednáška našeho absolventa J. Rouba.

Užitečné odkazy a literatura

 • Poškozené a zničené kaple a kostely v ČR - WWW stránky
 • Kapličky - WWW stránky
 • Lidová architektura - WWW stránky

 • Waldhäusl, P. - Ogleby, C. : 3x3-Rules. Příspěvek na konferenci ISPRS, Melbourne, Austrálie, březen 1994
 • Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice, Odborné a metodické publikace, svazek 19, Státní ústav památkové péče
 • Emanuel Poche, Umělecké památky Čech I., Academia Praha 1977
PhotoPa - organizace průběhu projektu a další info .. původní stránky
vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
platné ke dni 2017-12-12 13:22:31