Hledání | Strom | Hlavní strana | Výuka | SVPD - Fotogrammetrie a DPZ

SVPD - Fotogrammetrie a DPZ
Poslední modifikace: 2018-03-09 12:36:21

Kód předmětu: 155SVPD
Počet kreditů: 4+2
Zakončení: z, zk
Obor: MGR - Inženýrství životního prostředí
Semestr: letní (2)
Typ předmětu: povinný

Cíl

Ve této části semestru Vás čeká - úvod do oborů fotogrammetrie a dálkový průzkum země (DPZ). Možnosti využití těchto oborů a jejich výsledků v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.

Obsah předmětu

a) Kartografie + GIS + katastr (první polovina semestru)
b) Fotogrammetrie + Dálkový průzkum Země (druhá polovina semestru)

!! Aktuálně !!

9.3. 2018 - provedena základní aktualizace stránek. [JH]


*** FOTOGRAMMETRIE ***

Přednášky

- přednášející - Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
- OBSAH přednášek

Praktická cvičení

- cvičení vede - Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
- ZADÁNÍ úloh

Organizace + TEST

- harmonogram FTG+DPZ .. [18.03.09]
- tematické okruhy k testu FTG - viz definice cílů předmětu
- pokyny a další informace k testu z FTG a DPZ najdete zde .. [BUDE AKTUALIZOVÁNO]

Literatura

Hodač J.: Pozemní fotogrammetrie, skriptum, UJEP 2011 ... obsah skript
Pavelka K.: Fotogrammetrie 2, skriptum, ČVUT 2011
Pavelka K.: Fotogrammetrie 1, skriptum, ČVUT 2009
Pavelka K.: Fotogrammetrie 10, skriptum, ČVUT 2003 ... obsah skript
Pavelka K.: Fotogrammetrie 20, skriptum, ČVUT 2003 ... obsah skript
kolektiv autorů: Fotogrammetrie 1, 2 - praktická cvičení, skriptum, ČVUT 2007 ... obsah skript

Poznámka: novější vydání skript jsou upravena jen místy, celkový obsah se příliš nemění.

*** DPZ ***

Přednášky

- přednášející - Karel Pavelka, Prof.
- OBSAH přednášek .. [17.04.10]

Praktická cvičení

- cvičení vede - Karel Pavelka, Prof.
- ZADÁNÍ úloh .. [17.04.07]

vytisknuto ze stránek http://lfgm.fsv.cvut.cz
copyright ©2K5 Jiří Preisler, Laboratoř fotogrammetrie FSV ČVUT v Praze
platné ke dni 2018-03-09 12:36:21